Partnerstvo između ALDA+ i opštine Lavarone - grada u planinama Trentino - uvek je bilo pozitivno i zasnovano na uzajamnom rastu. Uspešni projekti kao što The Rude Awakening - multimedijalno putovanje stopama svakodnevnog života vojnika na frontu - ili noviji pod nazivom DESIRE” - usredsređeni na Šumanovu deklaraciju - dva su jasna primera ove sjajne saradnje. Ipak, sada nas raduje da obavestimo sve da ovo partnerstvo ide i korak napred.

Pored Vićenze i Liparija (region Sicilija), od sada ALDA+ ima i svoju treću kancelariju u Italiji u Lavaroneu. Nakon ove velike inicijative, ALDA+ - zajedno sa gradonačelnikom - razvila je kompletan program usluga za građane i zajednicu. 12. maja 2021. godine, odmah nakon proslave „Dana Evrope“ Marko Boaria, izvršni direktor ALDA+; zajedno sa Anom Ditom, koja ima ulogu senior trenera u ALDA+, upoznali su decu iz Lavaronea na prvoj radionici sa temom „Evropska unija i Povelja o osnovnim pravima“ .

Partnerstvo je uvek bilo pozitivno i zasnovano na uzajamnom rastu

Uzbuđenje zbog ove nove avanture bilo je očigledno, a mladi učesnici su zaista uživali u radionici, posvetivši se svim aktivnostima! Kroz crteže, brejnstorming i još mnogo toga imali su priliku da saznaju više o Evropskoj uniji, njenim vrednostima i principima.

Pored toga, održaće se četiri radionice, otvorene za celu zajednicu - a posebno za studente, poslovne ljude i udruženja, kao što su:

  • Funkcionisanje EU i EU institucija
  • Novi višegodišnji finansijski okvir
  • Direktna i indirektna sredstva
  • Upravljanje projektnim ciklusom

Pored toga, posebna „info tačka“ pružaće informacije jednom mesečno o programima razmene za mlade, o evropskim programima finansiranja, istovremeno pomažući građanima i preduzećima da pristupe regionalnim fondovima.

I to nije sve. ALDA+ zajedno sa opštinom Lavarone takođe planira da organizuje dalje događaje tokom godine, sa ciljem da olakša učešće građana na lokalnom nivou. I na kraju, ali ne najmanje važno, učešće u okviru /span> UNESCO KLUBA biće dalji podsticaj za nastavak razvoja projekata i obuka podstičući učešće građana, posebno što se tiče UNESCO-ovih misija, poput kulturne raznolikosti, održivog razvoja.

ALDA+, zajedno sa svim članovima ALDA-e, raduje se drugim radionicama i događajima, dok navijaju za ovu sjajnu saradnju: prozor ka Evropskoj uniji i učešću građana okružen snežnim vrhovima.  

 

Za više informacija:

Partnerstvo između ALDA+ i opštine Lavarone - grada u planinama Trentino - uvek je bilo pozitivno i zasnovano na uzajamnom rastu. Uspešni projekti kao što The Rude Awakening - multimedijalno putovanje stopama svakodnevnog života vojnika na frontu - ili noviji pod nazivom DESIRE” - usredsređeni na Šumanovu deklaraciju - dva su jasna primera ove sjajne saradnje. Ipak, sada nas raduje da obavestimo sve da ovo partnerstvo ide i korak napred.

Pored Vićenze i Liparija (region Sicilija), od sada ALDA+ ima i svoju treću kancelariju u Italiji u Lavaroneu. Nakon ove velike inicijative, ALDA+ - zajedno sa gradonačelnikom - razvila je kompletan program usluga za građane i zajednicu. 12. maja 2021. godine, odmah nakon proslave „Dana Evrope“ Marko Boaria, izvršni direktor ALDA+; zajedno sa Anom Ditom, koja ima ulogu senior trenera u ALDA+, upoznali su decu iz Lavaronea na prvoj radionici sa temom „Evropska unija i Povelja o osnovnim pravima“ .

Partnerstvo je uvek bilo pozitivno i zasnovano na uzajamnom rastu

Uzbuđenje zbog ove nove avanture bilo je očigledno, a mladi učesnici su zaista uživali u radionici, posvetivši se svim aktivnostima! Kroz crteže, brejnstorming i još mnogo toga imali su priliku da saznaju više o Evropskoj uniji, njenim vrednostima i principima.

Pored toga, održaće se četiri radionice, otvorene za celu zajednicu - a posebno za studente, poslovne ljude i udruženja, kao što su:

  • Funkcionisanje EU i EU institucija
  • Novi višegodišnji finansijski okvir
  • Direktna i indirektna sredstva
  • Upravljanje projektnim ciklusom

Pored toga, posebna „info tačka“ pružaće informacije jednom mesečno o programima razmene za mlade, o evropskim programima finansiranja, istovremeno pomažući građanima i preduzećima da pristupe regionalnim fondovima.

I to nije sve. ALDA+ zajedno sa opštinom Lavarone takođe planira da organizuje dalje događaje tokom godine, sa ciljem da olakša učešće građana na lokalnom nivou. I na kraju, ali ne najmanje važno, učešće u okviru /span> UNESCO KLUBA biće dalji podsticaj za nastavak razvoja projekata i obuka podstičući učešće građana, posebno što se tiče UNESCO-ovih misija, poput kulturne raznolikosti, održivog razvoja.

ALDA+, zajedno sa svim članovima ALDA-e, raduje se drugim radionicama i događajima, dok navijaju za ovu sjajnu saradnju: prozor ka Evropskoj uniji i učešću građana okružen snežnim vrhovima.  

 

Za više informacija: