Opština Lavarone će od 24. do 26. septembra 2021godine dočekati evropske partnere projekta ŽELJA i Bezobrazno buđenjeOva dva projekta imaju sličnosti i razlike koje ih čine zanimljivim. Prvi je usredsređen na podizanje svesti mladih o tome šta EU znači i na Šumanovu deklaraciju. To se postiže ko-kreativnom metodologijom koristeći umetnost za razgovor o EU. Drugi ima za cilj da muzeje učini privlačnijim za mlađu generaciju. S tim ciljem, stvorena je video igra na temu Prvog svetskog rata. Trejler za igru je objavljen.pogledajte ga ovdje)

To će za oba projekta, koji su započeti tokom pandemije COVID19, biti prvi sastanak na kojem će učesnici biti fizički prisutni. Ovaj sastanak je odlična prilika za umrežavanje, razmenu najboljih praksi i stvaranje veza između partnera. Lavarone i njegova mirna priroda pravo su mesto za to. Ambicija ovog događaja je pre svega pokretanje snažno proširene mreže aktivnih i posvećenih aktera, povezanih prošlim, sadašnjim i budućim projektima.


Ovaj sastanak je odlična prilika za umrežavanje, razmenu najboljih praksi i stvaranje veza između partnera


Biće nam zadovoljstvo da podelimo ono što smo uradili. Dakle, pratite nas i otkrijte šta se desilo na sastanku!

O projektu „DESIRE“

Šumanova deklaracija: Inicijativa za revitalizaciju Evrope („DESIRE“) je projekat koji finansira Evropa za građane. Projekat ima za cilj podizanje svesti ljudi, a posebno mladih o istorijskom značaju i značenju Šumanove deklaracije za EU. Cilj je aktivno uključiti mlade u pristupanje istoriji na proaktivan način. Zajedničkim stvaranjem umetničkih alata, kao što su video zapisi, pozorište, igre, audio narativi, partneri će pratiti grupe mladih građana u ponovnom otkrivanju istorije i raspravi o vrednostima EU kao međukulturnom dijalogu, miru i solidarnosti. Konzorcijum vodi Comune di Lavarone (Italija) a čine ga Fondazione Belvedere-Gschwent (Italija), Savez bugarskih crnomorskih lokalnih vlasti (Bugarska) Municipio de Valongo (Portugal), Dunav 1245 (Serbia), Zdruzenie Institut za razvoj na zaednicata (Bivša jugoslavenska Republika Makedonija), Administration Communale de Grez-Doiceau (Belgija), Fundacio de la Comunitat Valencia de Patrimoni Insdustrial i (Španjolska), Kulturni centar Osijek (Hrvatska), ALDA (Francuska).

 

→ O projektu „The Rude Awakening“

„The Rude Awakening - Grubo buđenje - multimedijalno putovanje stopama svakodnevnog života vojnika na frontu“, evropski je projekat čiji je cilj podizanje svesti i interesovanja mlađih generacija (između 13 i 20 godina) na temu rata i mira. Uz podršku digitalnih i audiovizuelnih sadržaja zasnovanih na pričama vojnika iz Prvog svetskog rata, „Grubo buđenje“ želi da vodi novu obrazovnu i emocionalnu perspektivu o ratu i miru, pri čemu će posetioci učiti dok će se postaviti u pogled vojnika tokom posete muzeju, i na taj način bolje razumeti ratna sećanja i život vojnika zahvaljujući tehnologiji. To je projekat koji sufinansira MEDIA program Evropske unije, potprogram Kreativne Evrope, koji je okupio Fondazione Belvedere-Gschwent kao vodećeg partnera, kao i partnere na projektu Comune di Lavarone, ALDA, 101 Percento, Mémoire pour la vie, Gornjesavski Muzej Jesenice, Danube Connect, World of NGOs i Makedonski centar za fotografiju. 

 

Za više informacija o projektu i načinu pridruživanja, kontaktirajte umetničkog direktora, g. Renza Carbonera: progetti@fortebelvedere.org progetti@fortebelvedere.org

ALDA se raduje ovom velikom događaju, koji služi kao sjajna prilika da zajedno razgovaramo o našoj