Od februara 2019. LDA Crne Gore (LDA MN) je nagrađena Oznakom kvaliteta Evropskog korpusa solidarnosti i kao organizacija koja šalje i kao organizacija koja je domaćin, čime je 2021. godina posvećena aktivnostima izgradnje kapaciteta.

Tako su predstavnici LDA Crna Gora prisustvovali nekoliko događaja za izgradnju kapaciteta i umrežavanje u organizaciji SALTO-YOUTH  mreže kao i TOSCA – obuka i podrška organizacijama aktivnim u volonterskim akcijama.

Iz opšte perspektive, program za mlade LDA Crne Gore ima za cilj jačanje učešća mladih, volontiranja i aktivizma na lokalnom nivou. Pored toga, Agencija je 2014. godine pokrenula novu inicijativu, posvećenu mladim generacijama: Info point Nikšić. Detaljnije, ovo drugo služi kao usluga koja pruža informacije o razvoju veština putem neformalnog obrazovanja; mogućnosti za mlade, uz uključivanje mladih u projektne aktivnosti LDA i pomoć u realizaciji sopstvenih inicijativa.


Od februara 2019. godine, LDA Crna Gora je nagrađena „Oznakom kvaliteta Evropskog korpusa solidarnosti“ i kao organizacija koja šalje i kao organizacija domaćin


Takođe, u 2021. godini projekat „Cooperazione Montenegro“, finansiran i podržan od strane Opštine Monfalkone i Autonomnog regiona Friuli Venecija Đulija, uspešno je doneo odlične rezultate i ishode. Ovaj projekat sastojao se od radionica, obuka i javnih događaja u cilju jačanja kapaciteta za učešće mladih na lokalnom nivou i razvijanja kritičkog mišljenja među mladima.

Štaviše, “Youth Taking – over Day” (Mladi preuzimaju), koji obično tradicionalno realizuje LDA Crna Gora na kraju godine i u saradnji sa školama, OCD, univerzitetima, okuplja grupe mladih i lokalnih donosilaca odluka i politika. Dijalog i debate se razvijaju po potrebama i izazovima mladih na evropskom, nacionalnom i lokalnom nivou, strateški posebno za mlade, a to su teme kao što su: nezaposlenost, obrazovanje, zdravstvo, kultura, učešće, slobodno vreme itd.

Konačno, LDA Crna Gora je otvorena za saradnju na Erazmus i ESC projektima, smatra se dobrim potencijalnim partnerom za druge organizacije, jer je tokom svojih 20 godina LDA Crna Gora realizovala brojne omladinske projekte i omladinske aktivnosti. Dodela znaka kvaliteta Evropskog korpusa solidarnosti je znak umeća LDA Crne Gore u podršci mladima!