Lisbon

Lisabon je od 13. do 15. oktobra 2021. godine bio domaćin drugog međunarodnog događaja evropskog projekta „STreet ARt project” – sufinansiranog od strane programa Evropa za građane i građanke Evropske unije.  Domaćini su mu bili partneri na projektu opština Junta Fregasio Beato u saradnji sa Clube Intercultural Europeu.

Trodnevni događaj bio je pun aktivnosti i prilika da učite jedni od drugih i da provedete vreme zajedno.

Prvog dana imali su pozdravni i projektno tehnički sastanak, gde su svi predstavili najnovije rezultate tekućeg lokalnog participativnog procesa koji vodi ka realizaciji murala.

Drugog dana, učesnici su imali studijsku posetu As Costas da Cidade (Zadnja strana grada),Zadnja strana grada), jednom od projekata koji se sprovodi kao deo strategije koja ima za cilj reintegraciju jednog od marginalizovanih naselja Lisabona i jačanje komunitarnog identiteta i kohezije, kroz uličnu umetnost i obilaske sa vodičem koje vode i upravljaju stanovnici. Tokom dvočasovnog obilaska koje su vodili meštani i predstavnik udruženja građana Associação Geração com Futuro, the most iconic murals


Reintegracija jednog od marginalizovanih susedstava Lisabona i jačanje komunitarnog identiteta i kohezije


Lisbon

U popodnevnim satima, projektna menadžerka u ALDA -i Nadia Di Iulio zajedno sa kulturnom radnicom u CO.LORE | Collettivo Loredana | Performative Woman hCamillom Pieri, , održala je radionicu "zamislivi kompromisi":": teorijsku i praktičnu radionicu o odnosu između kompromisa i umetničkog izražavanja, razmišljajući o upravljanju i prevazilaženje pravnih, ekoloških, socijalnih i drugih ograničenja koja se mogu sresti u razvoju umetničkih projekata koji imaju za cilj širenje inkluzivne poruke.

Nakon uvoda u deljenje studija slučaja, učesnici su grupisani i započele su radne sesije u dva kruga. U prvom krugu „Oslobodite svoju kreativnost“, od učesnika je zatraženo da razviju umetnički projekat za društvene svrhe sa specificiranjem vremena, budžeta, zajednicei prostora, bez uslova. U drugom krugu „Šta ako…” Nadia i Camilla su nametnule fiksna ograničenja za svaki od gore navedenih parametara (npr. budžet od 100 evra, 1 dan, itd.), a učesnici su morali da prilagode svoj projekat u skladu sa uslovima vesti, pronalaženje odgovarajućih i zamislivih kompromisa bez smanjenja umetničkog izraza i društvenih ciljeva.

Konačno, na plenarnom zasedanju, svaka grupa je predstavila oba projekta i izašle su odlične ideje i zanimljiva razmišljanja.

Poslednjeg dana, učesnici su imali obilazak „Panoramiko de Monsanta“, jednog od najamblematičnijih urbanih prostora u Lisabonu i bine Festivala „Iminenete“. Napušteni restoran, sada je otvoreni prostor za murale i ulična umetnička dela, uključujući neverovatan pogled na grad od 360°.

Ovaj 2. sastanak u Lisabonu bio je odlična prilika za dalji razvoj „STAR“ projekta i razmenu sa partnerima. Posebno se zahvaljujemo  Clube Intercultural Europeu koji je organizovao ovako zanimljiv i plodonosan sastanak.