Između ostalih, dva projekta su imala poseban značaj tokom cele nedelje Generalne skupštine ALDA.

Baveći se dvema ključnim temama kojima se takođe bavila Konferencija o budućnosti Evrope, a to su migracije i digitalna transformacija, u centru pažnje bili su projekti LIME – Inkluzija rada za zapošljavanje migranata i DIGITAL - Podrška demokratskoj uniji i aktivnom građanstvu u digitalnoj eri. .

Nakon zvaničnog otvaranja, BUK festival u Modeni bio je domaćin interaktivne panel diskusije na temu „Uloge i odgovornosti uključivanja migranata na tržište rada“ . Događaj je otvorila Dolinda Cavalo, menadžerka projekta LIME, koja je dala pregled celokupnih dostignuća projekta i ilustrovala MEIC metodologiju. MEIC - Klaster ekonomskih migracija migranata ima za cilj da olakša uključivanje državljana trećih zemalja na tržište rada na osnovu pristupa sa više aktera i stvaranja klasterskih mreža.

Obrazovanje, obuka i zapošljavanje su srž programa, stoga se zaista nadamo da će LIME projekat i njegovi rezultati dati opipljiv doprinos postizanju postavljenih ciljeva

Nakon toga, u prisustvu publike u onlajn formi i ličnim prisustvom, javnost je slušala iskustva Frančeske Kapuozo, aktivistkinje i pravnice , koja je dala pregled nacionalnih i evropskih politika po tom pitanju. Poslednja dva govora održale su Elena Tanzi, članica dobrovoljačkog udruženja „Porta Aperta Modena“ i Frančeska Dalatana, koja je upravljala područjem obuke i zapošljavanja udruženja „Ciac Onlus“.

U ponedeljak 21. juna, u onlajn formi, imali smo priliku da učestvujemo na završnoj konferenciji projekta LIME: posle 2 godine aktivnosti projekta, na čelu sa „CIES Onlus“, projekat je došao do svog kraja. Događaj je uvela generalna sekretarka ALDA-e Antonela Valmorbida, koja je predstavila glavne rezultate i videla učešće brojnih glavnih govornika.

Među njima podvlačimo učešće nekih korisnika projekta koji su svoja iskustva predstavili u okviru pilot projekata koji se sprovode u Rimu (Italija). U tom okviru su pohađali seriju obuka o unapređenju mekih veština i preduzetništvu zahvaljujući kojima su uspeli da pronađu posao.

Na kraju, ističemo intervenciju Angelik Petrits, službenice za politiku evropskog komesara, koja je opisala novo sprovedeni akcioni plan za integraciju i inkluziju 2021-2027. Obrazovanje, obuka i zapošljavanje su srž programa, stoga se zaista nadamo da će LIME projekat i njegovi rezultati dati opipljiv doprinos postizanju postavljenih ciljeva!

Pogledajte agendu događaja.

Između ostalih, dva projekta su imala poseban značaj tokom cele nedelje Generalne skupštine ALDA.

Baveći se dvema ključnim temama kojima se takođe bavila Konferencija o budućnosti Evrope, a to su migracije i digitalna transformacija, u centru pažnje bili su projekti LIME – Inkluzija rada za zapošljavanje migranata i DIGITAL - Podrška demokratskoj uniji i aktivnom građanstvu u digitalnoj eri. .

Nakon zvaničnog otvaranja, BUK festival u Modeni bio je domaćin interaktivne panel diskusije na temu „Uloge i odgovornosti uključivanja migranata na tržište rada“ . Događaj je otvorila Dolinda Cavalo, menadžerka projekta LIME, koja je dala pregled celokupnih dostignuća projekta i ilustrovala MEIC metodologiju. MEIC - Klaster ekonomskih migracija migranata ima za cilj da olakša uključivanje državljana trećih zemalja na tržište rada na osnovu pristupa sa više aktera i stvaranja klasterskih mreža.

Obrazovanje, obuka i zapošljavanje su srž programa, stoga se zaista nadamo da će LIME projekat i njegovi rezultati dati opipljiv doprinos postizanju postavljenih ciljeva

Nakon toga, u prisustvu publike u onlajn formi i ličnim prisustvom, javnost je slušala iskustva Frančeske Kapuozo, aktivistkinje i pravnice , koja je dala pregled nacionalnih i evropskih politika po tom pitanju. Poslednja dva govora održale su Elena Tanzi, članica dobrovoljačkog udruženja „Porta Aperta Modena“ i Frančeska Dalatana, koja je upravljala područjem obuke i zapošljavanja udruženja „Ciac Onlus“.

 

U ponedeljak 21. juna, u onlajn formi, imali smo priliku da učestvujemo na završnoj konferenciji projekta LIME: posle 2 godine aktivnosti projekta, na čelu sa „CIES Onlus“, projekat je došao do svog kraja. Događaj je uvela generalna sekretarka ALDA-e Antonela Valmorbida, koja je predstavila glavne rezultate i videla učešće brojnih glavnih govornika.

Među njima podvlačimo učešće nekih korisnika projekta koji su svoja iskustva predstavili u okviru pilot projekata koji se sprovode u Rimu (Italija). U tom okviru su pohađali seriju obuka o unapređenju mekih veština i preduzetništvu zahvaljujući kojima su uspeli da pronađu posao.

Na kraju, ističemo intervenciju Angelik Petrits, službenice za politiku evropskog komesara, koja je opisala novo sprovedeni akcioni plan za integraciju i inkluziju 2021-2027. Obrazovanje, obuka i zapošljavanje su srž programa, stoga se zaista nadamo da će LIME projekat i njegovi rezultati dati opipljiv doprinos postizanju postavljenih ciljeva!

Pogledajte agendu događaja.