Međunarodni forum „Partnerstvo kao ključ za lokalnu demokraciju - preispitivanje suradnje između lokalnih vlasti i civilnog društva“ u organizaciji Europskog udruženja za lokalnu demokraciju - ALDA Skopje održat će se 11. i 12. lipnja 2019. u hotelu „Best Western“ u Skoplje.
Ovaj međunarodni događaj okupit će 60 sudionika koji predstavljaju lokalne vlasti, sektor civilnog društva i međunarodne organizacije iz sjeverne Makedonije, Balkana i EU. Forum će biti jedinstvena prilika za razmjenu najboljih praksi i preispitivanje suradnje između lokalnih vlasti i civilnog društva.
Tijekom događaja predviđena su četiri različita i relevantna panela o dobrim praksama na teme: učinkovito partnerstvo između civilnog društva i lokalnih vlasti; potpora organizacijama civilnog društva; novi i tradicionalni oblici sudjelovanja građana; i međunarodna suradnja lokalnih partnerstava. Možete prisustvovati i pratiti informacije na Facebook događaj posvećen Forumu.
Forum je organiziran u okviru projekta „Organizacije civilnog društva za funkcioniranje lokalne demokracije“ koji podržavaju Europska unija i Srednjoeuropska inicijativa (CEI).
Međunarodni forum „Partnerstvo kao ključ za lokalnu demokraciju - preispitivanje suradnje između lokalnih vlasti i civilnog društva“ u organizaciji Europskog udruženja za lokalnu demokraciju - ALDA Skopje održat će se 11. i 12. lipnja 2019. u hotelu „Best Western“ u Skoplje.
Ovaj međunarodni događaj okupit će 60 sudionika koji predstavljaju lokalne vlasti, sektor civilnog društva i međunarodne organizacije iz sjeverne Makedonije, Balkana i EU. Forum će biti jedinstvena prilika za razmjenu najboljih praksi i preispitivanje suradnje između lokalnih vlasti i civilnog društva.
Tijekom događaja predviđena su četiri različita i relevantna panela o dobrim praksama na teme: učinkovito partnerstvo između civilnog društva i lokalnih vlasti; potpora organizacijama civilnog društva; novi i tradicionalni oblici sudjelovanja građana; i međunarodna suradnja lokalnih partnerstava. Možete prisustvovati i pratiti informacije na Facebook događaj posvećen Forumu.
Forum je organiziran u okviru projekta „Organizacije civilnog društva za funkcioniranje lokalne demokracije“ koji podržavaju Europska unija i Srednjoeuropska inicijativa (CEI).