Godina u kojoj ALDA obeležava svojih 20 godina nastavlja da se afirmiše kao nezaboravna godina inovacija i proširenja, uprkos svim izazovima koji nas 2020. svakako nisu zaobišli.

Proslava tako važne prekretnice započela je sa nekoliko sastanaka, koji su potom pretvoreni u vebinare, na kojima su predstavljena dostignuća i regionalne akcije i, na kraju, ali ne najmanje važno, to je bila prilika da se zahvalimo članovima i partnerima ALDA-e čija je podrška i saradnja bila glavno gorivo svih naših dostignuća.

Dvadesetogodišnjica ALDA-e donosi promenu perspektive kroz značajnu transformaciju celokupnog vizuelnog identiteta asocijacije, sa novim logotipom i... potpuno novim sajtom!

Potpuno nova web stranica koja bolje odražava dimenziju i utjecaj ALDA-e na sve više i više globalnoj razini

Rastući kao sve više strukturirana i artikulisana organizacija, ALDA je sada dobila novu veb stranicu koja na jasniji način odražava njen obim i cilј. Shodno tome, vrhunac čitavog procesa obnove može se sažeti u važnosti vizuelnog uticaja ALDA-e, vizuelno prikazujući geografsko područje obuhvaćeno našim delovanjem i mrežom kroz nekoliko interaktivnih mapa koje se nalaze na klјučnim stranicama.

Posvećen je veći proctor našim projektima, kako aktivni, tako i oni koji su se završili, kao i LDA, članovima, ambasadorima i mrežama, sa posebnim odelјkom za svakog od njih!

Ne manje važno, ALDA+ konačno ima svoj poseban odelјak koji ilustruje sve treninge i usluge koje pružamo!

Iako bi se moglo još mnogo toga za reći, svojim pratiocima želimo da pružimo zadovolјstvo da sami otkriju sadžaje! Uživajte u novom sajtu www.alda-europe.eu i.. javite nam svoje impresije!!

Godina u kojoj ALDA obeležava svojih 20 godina nastavlja da se afirmiše kao nezaboravna godina inovacija i proširenja, uprkos svim izazovima koji nas 2020. svakako nisu zaobišli.

Proslava tako važne prekretnice započela je sa nekoliko sastanaka, koji su potom pretvoreni u vebinare, na kojima su predstavljena dostignuća i regionalne akcije i, na kraju, ali ne najmanje važno, to je bila prilika da se zahvalimo članovima i partnerima ALDA-e čija je podrška i saradnja bila glavno gorivo svih naših dostignuća.

Dvadesetogodišnjica ALDA-e donosi promenu perspektive kroz značajnu transformaciju celokupnog vizuelnog identiteta asocijacije, sa novim logotipom i... potpuno novim sajtom!

Potpuno nova web stranica koja bolje odražava dimenziju i utjecaj ALDA-e na sve više i više globalnoj razini

Rastući kao sve više strukturirana i artikulisana organizacija, ALDA je sada dobila novu veb stranicu koja na jasniji način odražava njen obim i cilј. Shodno tome, vrhunac čitavog procesa obnove može se sažeti u važnosti vizuelnog uticaja ALDA-e, vizuelno prikazujući geografsko područje obuhvaćeno našim delovanjem i mrežom kroz nekoliko interaktivnih mapa koje se nalaze na klјučnim stranicama.

Posvećen je veći proctor našim projektima, kako aktivni, tako i oni koji su se završili, kao i LDA, članovima, ambasadorima i mrežama, sa posebnim odelјkom za svakog od njih!

Ne manje važno, ALDA+ konačno ima svoj poseban odelјak koji ilustruje sve treninge i usluge koje pružamo!

Iako bi se moglo još mnogo toga za reći, svojim pratiocima želimo da pružimo zadovolјstvo da sami otkriju sadžaje! Uživajte u novom sajtu www.alda-europe.eu i.. javite nam svoje impresije!!