Od jula do septembra 2020. godine, ALDA je podržala opštinu Skio sa cilјem ponovnog pokretanja susedskih veća, aktiviranja participativnog procesa usmerenog na povećanje osećaja pripadnosti stanovništva, rešavanje problema različitih zajednica odozdo i planiranje njihove budućnosti na zajednički način.

Participativni pristup na lokalnom nivou nudi ogromne mogućnosti za jačanje finansijskih resursa, vremena, ideja i energije koji će se koristiti u opštinama, što je predmet u kojem ALDA ima dvadeset godina iskustva, širom Evrope i u okolnim regionima.

U participativnom procesu koji se provodi u Schiou (Italija) od srpnja 2020. sudjelovalo je više od 150 građana

Šta su komšijski saveti? Oni su nestranačka, demokratska i neprofitna tela koja deluju u socio-kulturne, sportske, rekreativne i solidarne svrhe, s cilјem isklјučivog zadovolјenja kolektivnih interesa.

U tom okviru, participativni pristup na lokalnom nivou nudi neizmerne mogućnosti za jačanje finansijskih resursa, vremena, ideja i energije koji će se koristiti u opštinama, što je predmet u kojem ALDA ima dvadeset godina iskustva, širom Evrope i okolnih područja.

U participativnom procesu koji je sproveden u mestu Skio (Italija) tokom jula 2020. godine učestvovalo je više od 150 građana koji su predstavlјali svih 7 okruga ove opštine, a sastojao se od tri koraka:

1. FAZA AKTIVACIJE : Organizovana su 2 javna sastanka , u julu i septembru, u cilјu stvaranja pilot grupe i planiranja participativne kampanje. Na sastancima je bilo ukupno 11 radnih stolova, prisustvovalo je više od 65 građana iz opštine Skio, koji su identifikovali zajedničke probleme i razmatrali moguća rešenja na opštem nivou, a zatim planirali participativnu kampanju u naselјima, definisali teme i raspored sastanaka.

2. KAMPANJA UČEŠĆE U SUSEDSTVU: Od 14. do 25. septembra u 7 okruga opštine Skio, održano je 14 sastanaka, dva po okrugu, čiji je cilј bio izrada manifesta novog susedskog saveta i predstavlјanje liste kandidata za svaki savet.

Predvođeni timom iskusnih ALDA+ facilitatora, skupštine svakog susedstva raspravlјale su i prikuplјale najvažnije i izvodlјive predloge za pronalaženje rešenja i sastavlјale svoj sopstveni susedski manifest. Ovi sastanci rezultirali su sa 7 plakata i spiskom kandidata za svako novo susedsko veće, sa prikuplјenih 79 kandidata.

3. IZBORI I GLASOVI: ova faza je još uvek u toku, s obzirom na odlaganje izbora za proleće 2021. zbog vanredne situacije izazvane virusom Covid-19. Planirana je promotivna kampanja, kako bi se postigao kvorum od 15% biračkog tela u svakom okrugu, koji je neophodan za validnost izbora za savet.

Generalno, u vezi sa ovom temom, želeli bismo da istaknemo da je 31. oktobra sa generalnom sekretarkom ALDA-e Antonelom Valmorbidom razgovarala Elena Borin, umetnička direktorka festivala “ConversAzioni”. U ovom intervjuu, Antonela je analizirala participativne procese i zajednice, ističući kao uspeh participativne procese koji se tiču susedskih veća opštine Skio.

Od jula do septembra 2020. godine, ALDA je podržala opštinu Skio sa cilјem ponovnog pokretanja susedskih veća, aktiviranja participativnog procesa usmerenog na povećanje osećaja pripadnosti stanovništva, rešavanje problema različitih zajednica odozdo i planiranje njihove budućnosti na zajednički način.

Participativni pristup na lokalnom nivou nudi ogromne mogućnosti za jačanje finansijskih resursa, vremena, ideja i energije koji će se koristiti u opštinama, što je predmet u kojem ALDA ima dvadeset godina iskustva, širom Evrope i u okolnim regionima.

U participativnom procesu koji se provodi u Schiou (Italija) od srpnja 2020. sudjelovalo je više od 150 građana

Šta su komšijski saveti? Oni su nestranačka, demokratska i neprofitna tela koja deluju u socio-kulturne, sportske, rekreativne i solidarne svrhe, s cilјem isklјučivog zadovolјenja kolektivnih interesa.

U tom okviru, participativni pristup na lokalnom nivou nudi neizmerne mogućnosti za jačanje finansijskih resursa, vremena, ideja i energije koji će se koristiti u opštinama, što je predmet u kojem ALDA ima dvadeset godina iskustva, širom Evrope i okolnih područja.

U participativnom procesu koji je sproveden u mestu Skio (Italija) tokom jula 2020. godine učestvovalo je više od 150 građana koji su predstavlјali svih 7 okruga ove opštine, a sastojao se od tri koraka:

1. FAZA AKTIVACIJE : Organizovana su 2 javna sastanka , u julu i septembru, u cilјu stvaranja pilot grupe i planiranja participativne kampanje. Na sastancima je bilo ukupno 11 radnih stolova, prisustvovalo je više od 65 građana iz opštine Skio, koji su identifikovali zajedničke probleme i razmatrali moguća rešenja na opštem nivou, a zatim planirali participativnu kampanju u naselјima, definisali teme i raspored sastanaka.

2. KAMPANJA UČEŠĆE U SUSEDSTVU: Od 14. do 25. septembra u 7 okruga opštine Skio, održano je 14 sastanaka, dva po okrugu, čiji je cilј bio izrada manifesta novog susedskog saveta i predstavlјanje liste kandidata za svaki savet.

Predvođeni timom iskusnih ALDA+ facilitatora, skupštine svakog susedstva raspravlјale su i prikuplјale najvažnije i izvodlјive predloge za pronalaženje rešenja i sastavlјale svoj sopstveni susedski manifest. Ovi sastanci rezultirali su sa 7 plakata i spiskom kandidata za svako novo susedsko veće, sa prikuplјenih 79 kandidata.

3. IZBORI I GLASOVI: ova faza je još uvek u toku, s obzirom na odlaganje izbora za proleće 2021. zbog vanredne situacije izazvane virusom Covid-19. Planirana je promotivna kampanja, kako bi se postigao kvorum od 15% biračkog tela u svakom okrugu, koji je neophodan za validnost izbora za savet.

Generalno, u vezi sa ovom temom, želeli bismo da istaknemo da je 31. oktobra sa generalnom sekretarkom ALDA-e Antonelom Valmorbidom razgovarala Elena Borin, umetnička direktorka festivala “ConversAzioni”. U ovom intervjuu, Antonela je analizirala participativne procese i zajednice, ističući kao uspeh participativne procese koji se tiču susedskih veća opštine Skio.