Nakon otkrivanja ALDAstrateških stavova 2020-2024,veoma smo ponosni da objavimo da je ime jedne od regionalnih oblasti koje ALDA pokriva zvanično promenjeno, od MED - Mediteransko područje - do MEA - Bliski Istok i Afrika.

Takva promena proizilazi iz sve većeg prisustva ALDA-e na celom afričkom kontinentu kroz partnerstva, projekte i aktivnosti, za akciju koja više nije ograničena na južno susedstvo Evropske unije.

U stvari, ako s jedne strane ALDA konsoliduje odnose sa već postojećim partnerima, s druge razvija nove saradnje sa nekoliko afričkih zemalјa , kao što su Togo, Obala Slonovače i Gvineja.

Ova strategija nastavlјa da prati ALDA-ina uverenja da je lokalna demokratija univerzalna vrednost koja treba da se deli sa što većim brojem zajednica, sigurno prilagođavajući naš pristup osobenostima svakog konteksta i uz podršku lokalnih partnera.

Sve ovo, sledeći cilј koji je ALDA-u okarakterisao od njenih početaka: volјu da podrži motivisane i posvećene zajednice u pobolјšanju lokalne uprave kroz participativni pristup, pružajući tako alate civilnom društvu i lokalnim vlastima da sarađuju i dođu do primene održive, poštene i zajedničke politike i projekata.

Želimo našem MEA - odelјenju za Bliski istok i Afriku sve najbolјe u vezi sa predstojećim partnerstvima ... pratite nas kako biste otkrili nove projekte koji stižu!

Nakon otkrivanja ALDAstrateških stavova 2020-2024,veoma smo ponosni da objavimo da je ime jedne od regionalnih oblasti koje ALDA pokriva zvanično promenjeno, od MED - Mediteransko područje - do MEA - Bliski Istok i Afrika.

Takva promena proizilazi iz sve većeg prisustva ALDA-e na celom afričkom kontinentu kroz partnerstva, projekte i aktivnosti, za akciju koja više nije ograničena na južno susedstvo Evropske unije.

U stvari, ako s jedne strane ALDA konsoliduje odnose sa već postojećim partnerima, s druge razvija nove saradnje sa nekoliko afričkih zemalјa , kao što su Togo, Obala Slonovače i Gvineja.

Ova strategija nastavlјa da prati ALDA-ina uverenja da je lokalna demokratija univerzalna vrednost koja treba da se deli sa što većim brojem zajednica, sigurno prilagođavajući naš pristup osobenostima svakog konteksta i uz podršku lokalnih partnera.

Sve ovo, sledeći cilј koji je ALDA-u okarakterisao od njenih početaka: volјu da podrži motivisane i posvećene zajednice u pobolјšanju lokalne uprave kroz participativni pristup, pružajući tako alate civilnom društvu i lokalnim vlastima da sarađuju i dođu do primene održive, poštene i zajedničke politike i projekata.

Želimo našem MEA - odelјenju za Bliski istok i Afriku sve najbolјe u vezi sa predstojećim partnerstvima ... pratite nas kako biste otkrili nove projekte koji stižu!