21 projektna ideja će dobiti grant u iznosu do 3000 € za podršku borbi protiv klimatskih promena i stvaranje poštenog i održivog globalnog sistema hrane!

 

ProjekatFood Wave - koji sufinansira EU u okviru Programa za razvoj obrazovanja i podizanja svesti (DEAR) a promovisala ga je opština Milano zajedno sa ActionAid Italija, ACRA, Mani Tese i25 projektnih partnera u 17 zemalјa, uklјučujući ALDA-u – sa ciljem stvaranja svesti o održivim obrascima potrošnje i proizvodnje hrane za ublažavanje klimatskih promena, aktivirajući mlade lјude i omogućavajući im da utiču na institucionalne odluke.

 

Koji je cilј poziva za podnošenje predloga projekata?

Projektom je, pod koordinacijom Europskog udruženja za lokalnu demokratiju - ALDA, uspostavlјena sabgranting šema koja će doprineti sveukupnom cilјu projekta “Food Wave”, podržavajući lokalne inicijative na polјu klimatski prihvatljivog konzumiranja hrane i uklјučujući manje omladinske organizacije zainteresovane da podrže akciju, ali im nedostaju potrebna sredstva za to.

„Pridružite se promeni: odgovorite na poziv za apliciranje i pošalјite nam svoju projektnu ideju“

Ko može da se prijavi?

Prvi krug poziva za podnošenje predloga biće pokrenut u januaru 2021. godine, i biće usmeren na omladinske organizacije i malih OCD da sprovedu akcije koje se bave spregom između hrane i klimatskih promena.

 

Koji je tematski fokus?

Predloženi projekti moraju se baviti najmanje jednom od sledećih tematskih oblasti:

  • Održive dijete za smanjenje uticaja na planetu i zaštitu lјudskih prava.
  • Lokalni alternativni prehrambeni sistemi, lokalni proizvođači i teritorijalna tržišta.
  • Borba protiv rasipanja hrane.
  • Održivo obrazovanje o hrani i širenje znanja.
  • Borba protiv klimatskih promena i jednak pristup zdravoj, održivoj i poštenoj hrani.

 

Gde se projekat može primeniti?

Aktivnosti se moraju odvijati u jednoj od sledećih država članica EU: Belgija, Bugarska, Hrvatska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Italija, Holandija, Polјska, Portugalija, Rumunija, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija.

 

Poziv za podnošenje projekata biće objavlјen u januaru 2021. godine! Zapratite projekat “Food Wave” na društvenim mrežama Facebook i Instagram kako biste ostali u toku!

21 projektna ideja će dobiti grant u iznosu do 3000 € za podršku borbi protiv klimatskih promena i stvaranje poštenog i održivog globalnog sistema hrane!

 

ProjekatFood Wave - koji sufinansira EU u okviru Programa za razvoj obrazovanja i podizanja svesti (DEAR) a promovisala ga je opština Milano zajedno sa ActionAid Italija, ACRA, Mani Tese i25 projektnih partnera u 17 zemalјa, uklјučujući ALDA-u – sa ciljem stvaranja svesti o održivim obrascima potrošnje i proizvodnje hrane za ublažavanje klimatskih promena, aktivirajući mlade lјude i omogućavajući im da utiču na institucionalne odluke.

 

Koji je cilј poziva za podnošenje predloga projekata?

Projektom je, pod koordinacijom Europskog udruženja za lokalnu demokratiju - ALDA, uspostavlјena sabgranting šema koja će doprineti sveukupnom cilјu projekta “Food Wave”, podržavajući lokalne inicijative na polјu klimatski prihvatljivog konzumiranja hrane i uklјučujući manje omladinske organizacije zainteresovane da podrže akciju, ali im nedostaju potrebna sredstva za to.

„Pridružite se promeni: odgovorite na poziv za apliciranje i pošalјite nam svoju projektnu ideju“

Ko može da se prijavi?

Prvi krug poziva za podnošenje predloga biće pokrenut u januaru 2021. godine, i biće usmeren na omladinske organizacije i malih OCD da sprovedu akcije koje se bave spregom između hrane i klimatskih promena.

 

Koji je tematski fokus?

Predloženi projekti moraju se baviti najmanje jednom od sledećih tematskih oblasti:

  • Održive dijete za smanjenje uticaja na planetu i zaštitu lјudskih prava.
  • Lokalni alternativni prehrambeni sistemi, lokalni proizvođači i teritorijalna tržišta.
  • Borba protiv rasipanja hrane.
  • Održivo obrazovanje o hrani i širenje znanja.
  • Borba protiv klimatskih promena i jednak pristup zdravoj, održivoj i poštenoj hrani.

 

Gde se projekat može primeniti?

Aktivnosti se moraju odvijati u jednoj od sledećih država članica EU: Belgija, Bugarska, Hrvatska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Italija, Holandija, Polјska, Portugalija, Rumunija, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija.

 

Poziv za podnošenje projekata biće objavlјen u januaru 2021. godine! Zapratite projekat “Food Wave” na društvenim mrežama Facebook i Instagram kako biste ostali u toku!