ALDA-in novi put ka daljem širenju principa dobrog upravlјanja i jačem regionalnom uticaju zvanično je započeo, zahvalјujući 4 diskusije na temu naših strateških stavova sa lokalnim akterima.

Ovi događaji su se desili između 7. i 21. decembra, sa cilјem analize novog ALDA Strateškog plana za 2020-2024 usvojenog tokom Generalne skupštine u oktobru kako bi se povećao uticaj i obim našeg delovanja, prilikom ALDA dvadesetogodišnjice

ALDA ne usporava: uprkos ograničenjima u kretanju, ostali smo blizu svojih članova i zadržavamo pozitivan pogled na budućnost – istakao je potpredsednik ALDA-eg. Alessandro Perellitokom sastanka o mediteranskom području - - Verujemo da se rad sastoji u promovisanju zajedničkih vrednosti demokratije, aktivnog građanstva i jednakih mogućnosti, ali ne samo, u afričkim i zemljama Bliskog Istoka." . "

Decentralizacija, supsidijarnost i sudjelovanje građana i dalje su srž naše strategije.

Ovo predstavlјa važnu prekretnicu za celu asocijaciju: nakon 20 godina delovanja i mreže koja je neprestano rasla, posebno u poslednjoj deceniji, ALDA je sada spremna da proširi svoje područje delovanja, a to se dešava u istorijskom trenutku kada je delovanje na nivou zajednice klјučni prioritet kako bi se osigurala održivost naših zajednica. Kao što je takođe istakla gospođa Nataša Vučković, članica Upravnog odbora ALDA-e,„ naredna godina biće klјučna i uloga ALDA-e biće veća i važnija nego ikad, najviše zbog pandemije, koja je produbila potrebu građana kojima ALDA nudi usluge i različite vrste podrške. "

 

Sve u svemu, 4 vebinara su videla kvalitetno učešće članova i partnera znatiželјnih ne samo da otkriju nove prioritete za 2020-2024, već i da počnu krčiti put budućim projektima i saradnji u skladu sa takvom strategijom i našim zajedničkim cilјevima.

Sa posebnim regionalnim fokusom, svaki vebinar je uklјučivao lokalne zainteresovane strane članove novog Upravnog odbora ALDA-e aktivne u polјu diskusije.

 

Posvećeni smo vrednostima EU i ovo je za nas od strateškog značaja. Radimo na decentralizaciji, supsidijarnosti i učešću građana. Ovo je i dalјe srž naše strategije”, istakao je predsednik ALDA-e g. Oriano Otočan tokom prvog vebinara koji se fokusirao na Evropu.

 

Štaviše, članovi Upravnog odbora ALDA-e doprineli su dragocenim uvidima, još jednom dokazujući svoju duboku posvećenost aktivnim akterima u primeni novih strateških stavova. „Kao osoba koja dolazi iz regiona zapadnog Balkana , - izjavio je novoizabrani član Upravnog odbora gospodin Emir Ćorić - mislim da mogu i da ću pomoći ALDA-i u povećanju saradnje sa lokalnim vlastima i direktno ću podržati te opštine u sprovođenju dobrih principa upravlјanja i učešća građana“ “.

Od ovog trenutka nadalјe, delovanje na ostvarenju ovog plana je započelo, ali što je još važnije jeste da nastavimo da negujemo razgovor sa našim članovima i partnerima i iz tog razloga ohrabrujemo sve da stupe u kontakt sa nama da se pridruže našoj misiji.

 

ALDA-in novi put ka daljem širenju principa dobrog upravlјanja i jačem regionalnom uticaju zvanično je započeo, zahvalјujući 4 diskusije na temu naših strateških stavova sa lokalnim akterima.

Ti su se događaji odigrali između 7. i 21sv prosinac s ciljem da se razvije ALDA-in novi Strateški plan za 2020.-2024 usvojena tijekom Generalne skupštine, listopada kako bismo povećali utjecaj i opseg naše akcije, tim povodom 20. godišnjice ALDE.

ALDA ne usporava: uprkos ograničenjima u kretanju, ostali smo blizu svojih članova i zadržavamo pozitivan pogled na budućnost – istakao je potpredsednik ALDA-eg. Alessandro Perellitokom sastanka o mediteranskom području - - Verujemo da se rad sastoji u promovisanju zajedničkih vrednosti demokratije, aktivnog građanstva i jednakih mogućnosti, ali ne samo, u afričkim i zemljama Bliskog Istoka." . "

Decentralizacija, supsidijarnost i sudjelovanje građana i dalje su srž naše strategije.

Ovo predstavlja važnu prekretnicu za cijelu Udrugu: nakon 20 godina djelovanja i mreže koja je neprestano rasla, posebno u posljednjem desetljeću, ALDA je sada spremna proširiti svoje područje djelovanja, a to se događa u povijesnom trenutku u kojem je v.d. na razini zajednice ključni je prioritet kako bi se osigurala održivost naših zajednica. Kao što je također istakao Gospođa Nataša Vučković, član Upravnog odbora ALDA, “sljedeća će godina biti ključna, a uloga ALDE bit će veća i važnija no ikad, ponajviše zbog pandemije, koja je produbila potrebe građana kojima ALDA nudi usluge i različite vrste podrške."

Sve u svemu, 4 vebinara su videla kvalitetno učešće članova i partnera znatiželјnih ne samo da otkriju nove prioritete za 2020-2024, već i da počnu krčiti put budućim projektima i saradnji u skladu sa takvom strategijom i našim zajedničkim cilјevima.

Sa posebnim regionalnim fokusom, svaki vebinar je uklјučivao lokalne zainteresovane strane članove novog Upravnog odbora ALDA-e aktivne u polјu diskusije.

 

Posvećeni smo vrijednostima EU-a i ovo je za nas strateško. Radimo na decentralizaciji, supsidijarnosti i sudjelovanju građana. To je još uvijek srž naše strategije”, Istaknuto Predsjednik ALDA-e gospOrianoOtočan tijekom prvog webinara s naglaskom na Europu.

 

Štaviše, članovi Upravnog odbora ALDA-e doprineli su dragocenim uvidima, još jednom dokazujući svoju duboku posvećenost aktivnim akterima u primeni novih strateških stavova. „Kao osoba koja dolazi iz regiona zapadnog Balkana , - izjavio je novoizabrani član Upravnog odbora gospodin Emir Ćorić - mislim da mogu i da ću pomoći ALDA-i u povećanju saradnje sa lokalnim vlastima i direktno ću podržati te opštine u sprovođenju dobrih principa upravlјanja i učešća građana“ “.

Od ovog trenutka nadalјe, delovanje na ostvarenju ovog plana je započelo, ali što je još važnije jeste da nastavimo da negujemo razgovor sa našim članovima i partnerima i iz tog razloga ohrabrujemo sve da stupe u kontakt sa nama da se pridruže našoj misiji.