Kako dati inovativan podsticaj socijalnoj inkluziji, borbi protiv siromaštva, zapošlјavanju mladih i žena na Sredozemlju?

To će biti moguće, zahvalјujući projektu MY SEA, u pitanju je novi projekat, pokrenut 15. oktobra 2020. i trajaće do aprila 2023, uz podršku ENI CBC MED programa prekogranične saradnje Evropske unije.

Partneri na novom projektu – Mediterranean Youth, NEETs and women advancing Skills, Employment and Awareness in the blue and green economy” – MY SEA“ - MY SEA su CIES Onlus u saradnji sa organizacijama iz Libana, Jordana, Tunisa i Grčke.

Revolucionarni projekt poticanja socijalne uključenosti i zapošljivosti

Projektne aktivnosti će se sprovoditi u Libanu, Jordanu, Tunisu, Grčkoj i Italiji u cilјu promocije socijalne inkluzije i borbe protiv siromaštva, pobolјšanja zapošljavanja mladih (18-24) i žena, kao i NEET-a („Ne u obrazovanju, niti u zapošljavanju ili osposobljavanju"do 30 godina) i u sektorima upravlјanja polјoprivrednim otpadom.

Da bi to sve postigao, “MYSEA” će razviti treninge orijentisane na oba sektora, osnažiti lokalnu upravu kao i savez i razmenu nadležnosti među zainteresovanim stranama iz ekonomskog sektora i institucija za tehničko i stručno osposoblјavanje (TVET) sa cilјem pobolјšanja kompatibilnosti između nastavnih planova i programa i profesionalnih zahteva.

Prva prekretnica projekta bit će internetska konferencija za tisak, planirano za 2. veljačend, 2021, više detalja o kojima ćemo uskoro objaviti. U međuvremenu, kako biste dobili dodatne informacije o projektnim aktivnostima, rezultatima i ishodima, možete ih posjetiti Web stranica MYSEA ili napiši na mysea.communication@cies.it 

Kako dati inovativan podsticaj socijalnoj inkluziji, borbi protiv siromaštva, zapošlјavanju mladih i žena na Sredozemlju?

To će biti moguće, zahvalјujući projektu MY SEA, u pitanju je novi projekat, pokrenut 15. oktobra 2020. i trajaće do aprila 2023, uz podršku ENI CBC MED programa prekogranične saradnje Evropske unije.

Partneri na novom projektu – Mediterranean Youth, NEETs and women advancing Skills, Employment and Awareness in the blue and green economy” – MY SEA“ - MY SEA su CIES Onlus u saradnji sa organizacijama iz Libana, Jordana, Tunisa i Grčke.

Revolucionarni projekt poticanja socijalne uključenosti i zapošljivosti

Projektne aktivnosti će se sprovoditi u Libanu, Jordanu, Tunisu, Grčkoj i Italiji u cilјu promocije socijalne inkluzije i borbe protiv siromaštva, pobolјšanja zapošljavanja mladih (18-24) i žena, kao i NEET-a („Ne u obrazovanju, niti u zapošljavanju ili osposobljavanju"do 30 godina) i u sektorima upravlјanja polјoprivrednim otpadom.

Da bi to sve postigao, “MYSEA” će razviti treninge orijentisane na oba sektora, osnažiti lokalnu upravu kao i savez i razmenu nadležnosti među zainteresovanim stranama iz ekonomskog sektora i institucija za tehničko i stručno osposoblјavanje (TVET) sa cilјem pobolјšanja kompatibilnosti između nastavnih planova i programa i profesionalnih zahteva.

Prva prekretnica projekta bit će internetska konferencija za tisak, planirano za 2. veljačend, 2021, više detalja o kojima ćemo uskoro objaviti. U međuvremenu, kako biste dobili dodatne informacije o projektnim aktivnostima, rezultatima i ishodima, možete ih posjetiti Web stranica MYSEA ili napiši na mysea.communication@cies.it