Ukoliko ste mala organizacija civilnog društva koju vode mladi i koja promoviše održive obrasce proizvodnje i potrošnje u borbi protiv klimatskih promena?

 

Mi vas tražimo!

Vodite promenu i učestvujte u našem pozivu za podnošenje predloga sa vašom projektnom idejom

 

Objavlјen je prvi poziv za podnošenje predloga projekta “Food Wave” koji je namenjen malim organizacijama civilnog društva koje vode mladi promovišući održive obrasce proizvodnje i potrošnje u borbi protiv klimatskih promena.

 

Koji je cilј poziva za podnošenje predloga projekata?

ProjekatFood Wave- koji sufinansira EU u okviru Programa za razvoj obrazovanja i podizanja svesti (DEAR), a promovisala ga je opština Milano, zajedno sa “ActionAid Italia”, ACRA, “Mani Tese” i 25 projektnih partnera u 17 zemalјa, uklјučujući ALDA-u – će podržati lokalne inicijative u polјu delovanje u vezi sa klimatskim promenama i uklјučiti manje omladinske organizacije zainteresovane koje žele da se pridruže akciji, a nemaju neophodna sredstva za to.

 

Koliki je grant za projekte?

Više od 20 projektnih ideja dobiće doprinos do 3000 evra za podršku borbi protiv klimatskih promena i stvaranju poštenog i održivog globalnog sistema hrane!

"Vodite promjenu: sudjelujte u pozivu za prijedloge Food Wave- a"

Koji je tematski fokus?

Predloženi projekti moraju se baviti najmanje jednom od sledećih tematskih celina:

  • Održive dijete za smanjenje uticaja na planetu i zaštitu lјudskih prava.
  • Lokalni alternativni prehrambeni sistemi, lokalni proizvođači i teritorijalna tržišta.
  • Borba protiv rasipanja hrane.
  • Održivo obrazovanje o hrani i širenje znanja.
  • Borba protiv klimatskih promena i jednak pristup zdravoj, održivoj i poštenoj hrani.

 

Gde se projekat može primeniti?

Aktivnosti se moraju odvijati u jednoj od sledećih država članica EU: Belgija, Bugarska, Hrvatska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Italija, Holandija, Polјska, Portugalija, Rumunija, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija.

 

Aktivnosti koje će se održati na prostorima koji su direktno uklјučeni u projekat “FOOD WAVE” će biti privilegovane.

Imajte na umu da su gradovi koji su direktno u centru pažnje: Almere, Brašov, Briž, Frankfurt, Lisabon, London, Madrid, Malme, Mančester, Maribor, Molanbek, Milano, Mursija, Nea Smirni, Pešta, Sofija, Strazbur, Torino, Varšava i Zagreb.

 

Kako se prijaviti?

Pročitajte ceo poziv za podnošenje predloga otpremite svoj budžet i ispunite href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh7chvVbuTM_l4oAGzBdFIaWK1uUi-bHlO6vdj4EYfyek5UA/viewform?gxids=7628" target="_self">Google formu sa detalјima projekta najkasnije do28 februara 2021.

U slučaju da su vam potrebne dodatne informacije, kontaktirajte nas na ovu e-mail adresu: catchthewave@alda-europe.eu

#CatchTheWave i predvodite promenu!

***

KORISNI RESURSI:

SAVE THE DATE: In order to learn more about the call requirements and hear some tips to improve your application, an online informative session will take place on February 10th at 18.00 on the Talas hrane’s Facebook page!

Ukoliko ste mala organizacija civilnog društva koju vode mladi i koja promoviše održive obrasce proizvodnje i potrošnje u borbi protiv klimatskih promena?

 

Mi vas tražimo!

Vodite promenu i učestvujte u našem pozivu za podnošenje predloga sa vašom projektnom idejom

 

Objavlјen je prvi poziv za podnošenje predloga projekta “Food Wave” koji je namenjen malim organizacijama civilnog društva koje vode mladi promovišući održive obrasce proizvodnje i potrošnje u borbi protiv klimatskih promena.

 

Koji je cilј poziva za podnošenje predloga projekata?

ProjekatFood Wave- koji sufinansira EU u okviru Programa za razvoj obrazovanja i podizanja svesti (DEAR), a promovisala ga je opština Milano, zajedno sa “ActionAid Italia”, ACRA, “Mani Tese” i 25 projektnih partnera u 17 zemalјa, uklјučujući ALDA-u – će podržati lokalne inicijative u polјu delovanje u vezi sa klimatskim promenama i uklјučiti manje omladinske organizacije zainteresovane koje žele da se pridruže akciji, a nemaju neophodna sredstva za to.

 

Koliki je grant za projekte?

Više od 20 projektnih ideja dobiće doprinos do 3000 evra za podršku borbi protiv klimatskih promena i stvaranju poštenog i održivog globalnog sistema hrane!

"Vodite promjenu: sudjelujte u pozivu za prijedloge Food Wave- a"

Koji je tematski fokus?

Predloženi projekti moraju se baviti najmanje jednom od sledećih tematskih celina:

  • Održive dijete za smanjenje uticaja na planetu i zaštitu lјudskih prava.
  • Lokalni alternativni prehrambeni sistemi, lokalni proizvođači i teritorijalna tržišta.
  • Borba protiv rasipanja hrane.
  • Održivo obrazovanje o hrani i širenje znanja.
  • Borba protiv klimatskih promena i jednak pristup zdravoj, održivoj i poštenoj hrani.

 

Gde se projekat može primeniti?

Aktivnosti se moraju odvijati u jednoj od sledećih država članica EU: Belgija, Bugarska, Hrvatska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Italija, Holandija, Polјska, Portugalija, Rumunija, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija.

 

Aktivnosti koje će se održati na prostorima koji su direktno uklјučeni u projekat “FOOD WAVE” će biti privilegovane.

Imajte na umu da su gradovi koji su direktno u centru pažnje: Almere, Brašov, Briž, Frankfurt, Lisabon, London, Madrid, Malme, Mančester, Maribor, Molanbek, Milano, Mursija, Nea Smirni, Pešta, Sofija, Strazbur, Torino, Varšava i Zagreb.

 

Kako se prijaviti?

Pročitajte ceo poziv za podnošenje predloga otpremite svoj budžet i ispunite href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh7chvVbuTM_l4oAGzBdFIaWK1uUi-bHlO6vdj4EYfyek5UA/viewform?gxids=7628" target="_self">Google formu sa detalјima projekta najkasnije do28 februara 2021.

U slučaju da su vam potrebne dodatne informacije, kontaktirajte nas na ovu e-mail adresu: catchthewave@alda-europe.eu

#CatchTheWave i predvodite promenu!

***

KORISNI RESURSI:

SAVE THE DATE: In order to learn more about the call requirements and hear some tips to improve your application, an online informative session will take place on February 10th at 18.00 on the Talas hrane’s Facebook page!