Dana 1. februara 2021. godine održan je početni sastanak projekta DEVOTE – Razvijanje kompetencija nastavnika za integraciju učenika migrantskog porekla u evropske škole a domaćin mu je bila ALDA, vođa projekta.

Projekat, koji finansira program Evropske komisije Erasmus +, trajaće 24 meseca i obuhvatiće 5 partnera iz Italije, Turske, Slovenije, Grčke i Belgije.

Projekat DEVOTE ima za cilj da ojača integraciju učenika migrantskog porekla u škole i poboljša njihov uspeh u obrazovanju pružajući obuku, podučavanje i smernice nastavnicima.

Započevši sastanak malom igrom, partneri su mogli da nauče stranu reč koja odražava pojam ili temu povezanu sa školskim okruženjem. Ova sjajna vežba omogućila je učesnicima da se stave i u položaj učenika koji ne zna jezik neke države, ali koji želi da ga razume, i u položaj nastavnika koji pokušava naučiti učenike novom jeziku. Ova simulacija omogućila je učesnicima da bolje razumeju pitanja o kojima je reč u projektu.

DEVOTE će ojačati integraciju učenika sa migrantskim poreklom u škole i poboljšati njihov uspeh u obrazovanju

Uključeni partneri takođe su imali priliku da podele svoja iskustva vezana za situaciju u njihovoj zemlji u pogledu upravljanja školama u vreme zdravstvene krize. Ali uprkos ograničenjima ove situacije, svi su pokazali motivaciju i posvećenost uspehu projekta.

Ali koji su sledeći koraci? Partneri na projektu će uskoro pokrenuti analizu potreba usmjerenu na nastavnike i učenike 6 ciljanih zemalja. Ovo će služiti za bolje razumevanje njihovih potreba i na kraju razvijanje obrazovnih sadržaja koji će biti na raspolaganju nastavnicima koji rade sa učenicima migrantskog porekla.

Hajde da tokom sledećih meseci otkrijemo prvu fazu projekta!

Dana 1. februara 2021. godine održan je početni sastanak projekta DEVOTE – Razvijanje kompetencija nastavnika za integraciju učenika migrantskog porekla u evropske škole a domaćin mu je bila ALDA, vođa projekta.

Projekat, koji finansira program Evropske komisije Erasmus +, trajaće 24 meseca i obuhvatiće 5 partnera iz Italije, Turske, Slovenije, Grčke i Belgije.

Projekat DEVOTE ima za cilj da ojača integraciju učenika migrantskog porekla u škole i poboljša njihov uspeh u obrazovanju pružajući obuku, podučavanje i smernice nastavnicima.

Započevši sastanak malom igrom, partneri su mogli da nauče stranu reč koja odražava pojam ili temu povezanu sa školskim okruženjem. Ova sjajna vežba omogućila je učesnicima da se stave i u položaj učenika koji ne zna jezik neke države, ali koji želi da ga razume, i u položaj nastavnika koji pokušava naučiti učenike novom jeziku. Ova simulacija omogućila je učesnicima da bolje razumeju pitanja o kojima je reč u projektu.

DEVOTE će ojačati integraciju učenika sa migrantskim poreklom u škole i poboljšati njihov uspeh u obrazovanju

Uključeni partneri takođe su imali priliku da podele svoja iskustva vezana za situaciju u njihovoj zemlji u pogledu upravljanja školama u vreme zdravstvene krize. Ali uprkos ograničenjima ove situacije, svi su pokazali motivaciju i posvećenost uspehu projekta.

Ali koji su sledeći koraci? Partneri na projektu će uskoro pokrenuti analizu potreba usmjerenu na nastavnike i učenike 6 ciljanih zemalja. Ovo će služiti za bolje razumevanje njihovih potreba i na kraju razvijanje obrazovnih sadržaja koji će biti na raspolaganju nastavnicima koji rade sa učenicima migrantskog porekla.

Hajde da tokom sledećih meseci otkrijemo prvu fazu projekta!