ALDA kontinuirano podržava aktivnosti na polju aktivnog evropskog građanstva i međunarodne solidarnosti.

U ovoj perspektivi, ALDA-i je dodeljen poseban fond pod nazivom FONJEP ECSI - Obrazovanje za građanstvo i međunarodnu solidarnost - za tri godine 2021-2023.

Iza ove skraćenice stoji Fond za saradnju sa mladima i narodno obrazovanje, koji finansira francusko Ministarstvo Evrope i međunarodnih poslova i Francuska agencija za razvoj (AFD). Cilj je podsticanje individualnog i kolektivnog doprinosa izgradnji pravednog, ujedinjenog i održivog sveta.

Bespovratna sredstva služiće za podsticanje individualnog i kolektivnog doprinosa izgradnji pravednog, ujedinjenog i održivog sveta

Dakle, program FONJEP ECSI sufinansira posao u međunarodnim solidarnim udruženjima ili udruženjima za narodno obrazovanje kako bi se razvile aktivnosti podizanja svesti, informisanja i obuke šire javnosti o pitanjima aktivnog građanstva, međunarodne solidarnosti i razvoja.

Ovo priznanje je od krucijalne važnosti za ALDA-u, koja vredno radi na lokalnoj demokratiji, međunarodnoj solidarnosti i učešću građana. Ovaj fond će omogućiti ALDA-i da stvori mreže sa novim partnerima na lokalnom nivou, širom Francuske, ali i da sprovede nekoliko inovativnih akcija u naredne tri godine.

ALDA kontinuirano podržava aktivnosti na polju aktivnog evropskog građanstva i međunarodne solidarnosti.

U ovoj perspektivi, ALDA-i je dodeljen poseban fond pod nazivom FONJEP ECSI - Obrazovanje za građanstvo i međunarodnu solidarnost - za tri godine 2021-2023.

Iza ove skraćenice stoji Fond za saradnju sa mladima i narodno obrazovanje, koji finansira francusko Ministarstvo Evrope i međunarodnih poslova i Francuska agencija za razvoj (AFD). Cilj je podsticanje individualnog i kolektivnog doprinosa izgradnji pravednog, ujedinjenog i održivog sveta.

Bespovratna sredstva služiće za podsticanje individualnog i kolektivnog doprinosa izgradnji pravednog, ujedinjenog i održivog sveta

Dakle, program FONJEP ECSI sufinansira posao u međunarodnim solidarnim udruženjima ili udruženjima za narodno obrazovanje kako bi se razvile aktivnosti podizanja svesti, informisanja i obuke šire javnosti o pitanjima aktivnog građanstva, međunarodne solidarnosti i razvoja.

Ovo priznanje je od krucijalne važnosti za ALDA-u, koja vredno radi na lokalnoj demokratiji, međunarodnoj solidarnosti i učešću građana. Ovaj fond će omogućiti ALDA-i da stvori mreže sa novim partnerima na lokalnom nivou, širom Francuske, ali i da sprovede nekoliko inovativnih akcija u naredne tri godine.