Umrežavanje, raspravljanje i razmena ideja sa drugim akterima - bilo da su to organizacije civilnog društva, opštine, građani ili institucije - osnovni je aspekt ukupne misije ALDA.

Dakle, naša generalna sekretarka Antonela Valmorbida ima aktivnu ulogu u okviru Međunarodnog evropskog pokreta (EMI)posebno u političkom odboru koji radi na demokratiji, građanskom učešću i osnovnim vrednostima.

Iz opšte perspektive, fokus EMI-a je raspravljati o politikama EU, uključujući evropsko civilno društvo u raspravu, i uticati na proces donošenja odluka u Briselu i šire. Trenutno postoje tri odbora:

Veliki napor političkih odbora usmeren je na osiguravanje aktivnog učešća civilnog društva

Kao što je prethodno pomenuto, ALDA je aktivno uključena u prvi odbor, čija područja politike idu od jačanja učešća građana, do povećavanja transparentnosti odlučivanja; kao i odbrana osnovnih vrednosti EU. Posebna pažnja se takođe posvećuje Konferenciji o budućnosti Evrope.U ovom slučaju, veliki napor političkog odbora usmeren je na osiguravanje da civilno društvo bude aktivno uključeno u proces pripreme, sprovođenja i praćenja same Konferencije.

Ova nova uloga u EMI nije samo sjajna prilika za ALDA-u da učvrsti svoje odnose, već je i savršena prilika da se preduzme još jedan korak u podršci dobroj lokalnoj upravi i učešću građana.

Posetite EMI website

Umrežavanje, raspravljanje i razmena ideja sa drugim akterima - bilo da su to organizacije civilnog društva, opštine, građani ili institucije - osnovni je aspekt ukupne misije ALDA.

Dakle, naša generalna sekretarka Antonela Valmorbida ima aktivnu ulogu u okviru Međunarodnog evropskog pokreta (EMI)posebno u političkom odboru koji radi na demokratiji, građanskom učešću i osnovnim vrednostima.

Iz opšte perspektive, fokus EMI-a je raspravljati o politikama EU, uključujući evropsko civilno društvo u raspravu, i uticati na proces donošenja odluka u Briselu i šire. Trenutno postoje tri odbora:

Veliki napor političkih odbora usmeren je na osiguravanje aktivnog učešća civilnog društva

Kao što je prethodno pomenuto, ALDA je aktivno uključena u prvi odbor, čija područja politike idu od jačanja učešća građana, do povećavanja transparentnosti odlučivanja; kao i odbrana osnovnih vrednosti EU. Posebna pažnja se takođe posvećuje Konferenciji o budućnosti Evrope.U ovom slučaju, veliki napor političkog odbora usmeren je na osiguravanje da civilno društvo bude aktivno uključeno u proces pripreme, sprovođenja i praćenja same Konferencije.

Ova nova uloga u EMI nije samo sjajna prilika za ALDA-u da učvrsti svoje odnose, već je i savršena prilika da se preduzme još jedan korak u podršci dobroj lokalnoj upravi i učešću građana.

Posetite EMI website