Ovog februara - od 22. do 26. - ALDA se pridružila„Prirodi gradova“- virtuelnom festivalu koji je uključio zainteresovane strane iz celog sveta u rasprave o budućnosti naših gradova, kao održivijih, poštenijih i pravednijih mesta za život.

Tokom velikog broja radionica i okruglih stolova, učesnici su imali priliku da slušaju sjajne govornike koji se bave različitim temama: od ekosistema do urbane prirode i ekonomskog rasta; i od strategija za podizanje svesti i pomoć gradskim vlastima do uticaja prirodnih rešenja na zdravlje.

„Postoji potreba za jačanjem svesti među našim zajednicama što se tiče ove teme“

U okviru našeg projekta METRO ADAPT Poboljšanje strategija i mera prilagođavanja klimatskim promenama u gradu Milanu), ALDA je imala aktivnu ulogu na festivalu. Tačnije, naša generalna sekretarka - Antonela Valmorbida zajedno sa Mari Rove - predsednicom Kanadskog urbanog institutaokupile su se onlajn na sesiji „Učešće, lokalna demokratija i održivi gradovi“ kako bi razgovarale o ulozi lokalnih zajednica kao ključnih aktera za gradove i održivost urbanih područja. Ovaj vebinar ne samo da je bio plodan povod za deljenje znanja i iskustava; već je služio i kao dobra hrana za um. Stoga, kao što je predložila naša generalna sekretarka,„postoji potreba za povećanjem svesti među našim zajednicama što se tiče ove temeDalje, naša projektna menadžerka Marta Arosio aktivno je pružala svoj doprinos, dajući oštre nagoveštaje tokom svojih „mikro govora“ o „poboljšanju strategija i mera za prilagođavanje klimatskim promenama“, posebno se odnoseći na grad Milano.

TNOC festival organizovan je širom sveta, na različitim jezicima, tako da učesnicima omogućava da u potpunosti prihvate ovo iskustvo. Umetničke radionice, virtuelni obilasci terena posebno su dizajnirani za ovu priliku, takođe podstičući upotrebu mašte za oblikovanje gradova budućnosti. Stvoren je virtuelni „grad budućnosti“, kako bi se ljudi mogli onlajn sastajati sa organizatorima događaja; razgovarajte jedni s drugima, dok šetate po zamišljenom gradu.

Pročitajte Metro Adapt i festival

Da biste prošetali gradom, posetite Topia

Saznajte više o festivalu i posetite web stranicu festivala “Priroda gradova”

Ovog februara - od 22. do 26. - ALDA se pridružila„Prirodi gradova“- virtuelnom festivalu koji je uključio zainteresovane strane iz celog sveta u rasprave o budućnosti naših gradova, kao održivijih, poštenijih i pravednijih mesta za život.

Tokom velikog broja radionica i okruglih stolova, učesnici su imali priliku da slušaju sjajne govornike koji se bave različitim temama: od ekosistema do urbane prirode i ekonomskog rasta; i od strategija za podizanje svesti i pomoć gradskim vlastima do uticaja prirodnih rešenja na zdravlje.

„Postoji potreba za jačanjem svesti među našim zajednicama što se tiče ove teme“

U okviru našeg projekta METRO ADAPT Poboljšanje strategija i mera prilagođavanja klimatskim promenama u gradu Milanu), ALDA je imala aktivnu ulogu na festivalu. Tačnije, naša generalna sekretarka - Antonela Valmorbida zajedno sa Mari Rove - predsednicom Kanadskog urbanog institutaokupile su se onlajn na sesiji „Učešće, lokalna demokratija i održivi gradovi“ kako bi razgovarale o ulozi lokalnih zajednica kao ključnih aktera za gradove i održivost urbanih područja. Ovaj vebinar ne samo da je bio plodan povod za deljenje znanja i iskustava; već je služio i kao dobra hrana za um. Stoga, kao što je predložila naša generalna sekretarka,„postoji potreba za povećanjem svesti među našim zajednicama što se tiče ove temeDalje, naša projektna menadžerka Marta Arosio aktivno je pružala svoj doprinos, dajući oštre nagoveštaje tokom svojih „mikro govora“ o „poboljšanju strategija i mera za prilagođavanje klimatskim promenama“, posebno se odnoseći na grad Milano.

TNOC festival organizovan je širom sveta, na različitim jezicima, tako da učesnicima omogućava da u potpunosti prihvate ovo iskustvo. Umetničke radionice, virtuelni obilasci terena posebno su dizajnirani za ovu priliku, takođe podstičući upotrebu mašte za oblikovanje gradova budućnosti. Stvoren je virtuelni „grad budućnosti“, kako bi se ljudi mogli onlajn sastajati sa organizatorima događaja; razgovarajte jedni s drugima, dok šetate po zamišljenom gradu.

Pročitajte Metro Adapt i festival

Da biste prošetali gradom, posetite Topia

Saznajte više o festivalu i posetite web stranicu festivala “Priroda gradova”