1. marta naš kolega Alekandru Coica - u ime LDA Moldova - pridružio se konsultacijama koje je organizovao moldavski predsednik kako bi se suočio sa trenutnom političkom krizom. Stoga, da bi se prevazišle ove krize, OCD, sudije i profesionalci okupili su se deleći svoju stručnost na teme kao što su - na primer - poštovanja vladavine zakona i demokratije. Otuda, ovih dana, Moldavija traži rešenja kako bi razbila politički zastoj, koji je rezultat dihotomije među stavovima parlamentarne većine „PSRM-Sor“ zasnovanih na korupciji, s jedne strane; a s druge strane volja stanovništva za promenom i želja za suverenitetom.

Moldavija mora da igra osnovnu ulogu stabilne i zrele demokratije u Istočnom partnerstvu

Pozivanje predstavnika civilnog društva na debatu je pozitivan signal nacionalnih vlasti i, kao što je i sam Aleksandru spomenuo, „velike konsultacije na različitim nivoima društva su važne kako bi se osiguralo identifikovanje demokratskog, pravnog i reprezentativnog rešenja“.

Treba imati na umu ključne aspekte pokrenute tokom rasprave: rešenje - bez obzira kakvo će biti - treba biti usmereno na dobrobit građana. Pored toga, trebalo bi sve to uraditi u što kraćem vremenskom periodu, za dobrobit populacije. Dalje, ne treba zaboraviti geografsku perspektivu. Svi smo dobro upoznati sa trenutnom situacijom u Belorusiji, Gruziji, kao i Jermeniji i Azerbejdžanu; stoga Moldavija mora da igra osnovnu ulogu stabilne i zrele demokratije u Istočnom partnerstvu.

Učestvovanje u ovoj ključnoj debati ne samo da svedoči značaj LDA Moldavije kao ključnog strateškog partnera na političkom nivou, ali i podstiče sve nas da nastavimo naš rad kao promoteri demokratije, blizu lokalnih realnosti i potreba građana.

1. marta naš kolega Alekandru Coica - u ime LDA Moldova - pridružio se konsultacijama koje je organizovao moldavski predsednik kako bi se suočio sa trenutnom političkom krizom. Stoga, da bi se prevazišle ove krize, OCD, sudije i profesionalci okupili su se deleći svoju stručnost na teme kao što su - na primer - poštovanja vladavine zakona i demokratije. Otuda, ovih dana, Moldavija traži rešenja kako bi razbila politički zastoj, koji je rezultat dihotomije među stavovima parlamentarne većine „PSRM-Sor“ zasnovanih na korupciji, s jedne strane; a s druge strane volja stanovništva za promenom i želja za suverenitetom.

Moldavija mora da igra osnovnu ulogu stabilne i zrele demokratije u Istočnom partnerstvu

Pozivanje predstavnika civilnog društva na debatu je pozitivan signal nacionalnih vlasti i, kao što je i sam Aleksandru spomenuo, „velike konsultacije na različitim nivoima društva su važne kako bi se osiguralo identifikovanje demokratskog, pravnog i reprezentativnog rešenja“.

Treba imati na umu ključne aspekte pokrenute tokom rasprave: rešenje - bez obzira kakvo će biti - treba biti usmereno na dobrobit građana. Pored toga, trebalo bi sve to uraditi u što kraćem vremenskom periodu, za dobrobit populacije. Dalje, ne treba zaboraviti geografsku perspektivu. Svi smo dobro upoznati sa trenutnom situacijom u Belorusiji, Gruziji, kao i Jermeniji i Azerbejdžanu; stoga Moldavija mora da igra osnovnu ulogu stabilne i zrele demokratije u Istočnom partnerstvu.

Učestvovanje u ovoj ključnoj debati ne samo da svedoči značaj LDA Moldavije kao ključnog strateškog partnera na političkom nivou, ali i podstiče sve nas da nastavimo naš rad kao promoteri demokratije, blizu lokalnih realnosti i potreba građana.