Povodom Međunarodnog dana žena, mreža EPD je 4. marta organizovala dva događaja. Prva je bila diskusija između praktičara i kreatora politike o stubu „učešća i vođstva“ trećeg rodnog akcionog plana. Uopšteno govoreći, Akcioni plan EU za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u spoljnoj akciji 2021–2025 (GAP III) čini pet stubova delovanja. Tu još spadaju - na primer - postavljanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena i devojčica kao unakrsni prioritet spoljne akcije EU; kao i podržavanje bliskog rada i saradnje među državama članicama EU kao Tima Evrope na multilateralnom, regionalnom i državnom nivou, dok istovremeno neguje partnerstvo sa zainteresovanim stranama, OCD, ženskim organizacijama.

Okrugli sto na evropskom nivou sa fokusom na „promovisanje ravnopravnog učešća i liderstva kroz delovanje EU“

Prirodno je da, u tom okviru, Međunarodni dan žena koji suorganizuje ALDA dobija posebnu važnost. Dakle, prvi događaj 4. marta (10:00-11: 30 CET) će biti okrugli sto na evropskom nivou na temu "promovisanje jednakog učešća i liderstva kroz akcije EU". Ključni govornici:

  • Antonele Valmorbida,,predsednica EPD i generalna sekretarka ALDA
  • Heidi Hautala,potpredsednica i poslanica u Evropskom parlamentu
  • Brigitte Luggin,službenica za rodnu politiku, DG INTPA
  • Olga Martin Gonzalez,službenica za rodnu politiku, DG NEAR
  • Charlotte Isaksson,viša savetnica za rodna pitanja, EEAS

Štaviše, Giulia Sostero, projektna menadžerka u ALDA i koordinatorka za područje MENA; zajedno sa Afafom Zaddemom - delegatkinjom Agencije lokalne demokratije Tunis - razgovaraće o osnaživanju žena u političkoj, ekonomskoj i socijalnoj sferi na mediteranskom području, sa uvidom u tunisku stvarnost.

Učestvovanje na okruglom stolu na nivou EU ponovo potvrđuje ulogu ALDA-e kao strateškog igrača u okviru evropskog scenarija kao promotora učešća civilnog društva i udruženja koje podiže svest o osnovnim temama o kojima se raspravlja na međunarodnom nivou.

 

Pročitajte vesti za više informacija o javnom događaju

Povodom Međunarodnog dana žena, mreža EPD je 4. marta organizovala dva događaja. Prva je bila diskusija između praktičara i kreatora politike o stubu „učešća i vođstva“ trećeg rodnog akcionog plana. Uopšteno govoreći, Akcioni plan EU za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u spoljnoj akciji 2021–2025 (GAP III) čini pet stubova delovanja. Tu još spadaju - na primer - postavljanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena i devojčica kao unakrsni prioritet spoljne akcije EU; kao i podržavanje bliskog rada i saradnje među državama članicama EU kao Tima Evrope na multilateralnom, regionalnom i državnom nivou, dok istovremeno neguje partnerstvo sa zainteresovanim stranama, OCD, ženskim organizacijama.

Okrugli sto na evropskom nivou sa fokusom na „promovisanje ravnopravnog učešća i liderstva kroz delovanje EU“

Prirodno je da, u tom okviru, Međunarodni dan žena koji suorganizuje ALDA dobija posebnu važnost. Dakle, prvi događaj 4. marta (10:00-11: 30 CET) će biti okrugli sto na evropskom nivou na temu "promovisanje jednakog učešća i liderstva kroz akcije EU". Ključni govornici:

  • Antonele Valmorbida,,predsednica EPD i generalna sekretarka ALDA
  • Heidi Hautala,potpredsednica i poslanica u Evropskom parlamentu
  • Brigitte Luggin,službenica za rodnu politiku, DG INTPA
  • Olga Martin Gonzalez,službenica za rodnu politiku, DG NEAR
  • Charlotte Isaksson,viša savetnica za rodna pitanja, EEAS

Štaviše, Giulia Sostero, projektna menadžerka u ALDA i koordinatorka za područje MENA; zajedno sa Afafom Zaddemom - delegatkinjom Agencije lokalne demokratije Tunis - razgovaraće o osnaživanju žena u političkoj, ekonomskoj i socijalnoj sferi na mediteranskom području, sa uvidom u tunisku stvarnost.

Učestvovanje na okruglom stolu na nivou EU ponovo potvrđuje ulogu ALDA-e kao strateškog igrača u okviru evropskog scenarija kao promotora učešća civilnog društva i udruženja koje podiže svest o osnovnim temama o kojima se raspravlja na međunarodnom nivou.

 

Pročitajte vesti za više informacija o javnom događaju