Dok se konferencija o budućnosti Evrope približava, 4. marta održan je prvi sastanak na konvenciji civilnog društva o budućnosti Evrope. Među rezultatima, ponosni smo što možemo naglasiti da je Konvencija izabrala - zajedno sa ostalih šest predstavnika - našu generalnu sekretarku Antonelu Valmorbidu za člana Upravnog odbora, koji će biti zadužen za vođenje tematskih grupa. Fokus će biti na pitanjima životne sredine, kao i na socijalnoj jednakosti i političkim područjima identifikovanim u Zajedničkoj deklaraciji – pominjemo samo nekoliko.

Cilj pomenutog sastanka bio je da se definišu i dnevni red i radni program tokom rasprave o upravljanju Konvencijom. Generalno, Konvencija civilnog društva o budućnosti Evrope treba da funkcioniše kao veza između OCD i institucija, kako bi se osiguralo da se predlozi i zabrinutosti građana čuju, dok se traže efikasna rešenja za prevazilaženje današnjih izazova i onih koji nas čekaju sutra.

„Samo organizacije civilnog društva mogu učiniti institucije EU i nacionalne vlade odgovornim za istinski participativnu i demokratsku konferenciju“

Dalje, Konvencija će, takođe kroz Zajedničku deklaraciju, koju su usvojile 72 organizacije uključene na panevropskom nivou, učestvovati sa dva predstavnika na Međuinstitucionalnom plenarnom zasedanju Konferencije o budućnosti Evrope. Tako je, kako je rekao Jean Marc Roirant , predsednik Civilnog društva za Evropu u članku objavljenom na veb stranici Civilnog društva u Evropi: „samo organizacije civilnog društva mogu učiniti institucije EU i nacionalne vlade odgovornim za istinski participativnu i demokratsku konferenciju, ali i nadalje za politike, zakonodavstvo i po potrebi za izmenu ugovora”

Konačno, tokom događaja održanog 4. marta takođe je izabrano dvoje predsedavajućih: Aleksandrina Najmovic, generalna sekretarka Evropskog Građanskog foruma i Miloš Ristovski, generalni sekretar JEF Evropa, Mladi evropski federalisti. Njihova uloga će biti predstavljanje Konvencije pred Izvršnim odborom Konferencije o budućnosti Evrope, uz nadzor nad celokupnim dnevnim redom.

 

Aktivno uključivanje u tako plodnu i dinamičnu panevropsku stvarnost može biti samo sjajan povod za ALDA-u da poveća i ojača svoju mrežu, istovremeno potvrđujući svoju poziciju strateškog partnera kada je reč o demokratiji i učešću građana.

Korisni linkovi:

Dok se konferencija o budućnosti Evrope približava, 4. marta održan je prvi sastanak na konvenciji civilnog društva o budućnosti Evrope. Među rezultatima, ponosni smo što možemo naglasiti da je Konvencija izabrala - zajedno sa ostalih šest predstavnika - našu generalnu sekretarku Antonelu Valmorbidu za člana Upravnog odbora, koji će biti zadužen za vođenje tematskih grupa. Fokus će biti na pitanjima životne sredine, kao i na socijalnoj jednakosti i političkim područjima identifikovanim u Zajedničkoj deklaraciji – pominjemo samo nekoliko.

Cilj pomenutog sastanka bio je da se definišu i dnevni red i radni program tokom rasprave o upravljanju Konvencijom. Generalno, Konvencija civilnog društva o budućnosti Evrope treba da funkcioniše kao veza između OCD i institucija, kako bi se osiguralo da se predlozi i zabrinutosti građana čuju, dok se traže efikasna rešenja za prevazilaženje današnjih izazova i onih koji nas čekaju sutra.

„Samo organizacije civilnog društva mogu učiniti institucije EU i nacionalne vlade odgovornim za istinski participativnu i demokratsku konferenciju“

Dalje, Konvencija će, takođe kroz Zajedničku deklaraciju, koju su usvojile 72 organizacije uključene na panevropskom nivou, učestvovati sa dva predstavnika na Međuinstitucionalnom plenarnom zasedanju Konferencije o budućnosti Evrope. Tako je, kako je rekao Jean Marc Roirant , predsednik Civilnog društva za Evropu u članku objavljenom na veb stranici Civilnog društva u Evropi: „samo organizacije civilnog društva mogu učiniti institucije EU i nacionalne vlade odgovornim za istinski participativnu i demokratsku konferenciju, ali i nadalje za politike, zakonodavstvo i po potrebi za izmenu ugovora”

Konačno, tokom događaja održanog 4. marta takođe je izabrano dvoje predsedavajućih: Aleksandrina Najmovic, generalna sekretarka Evropskog Građanskog foruma i Miloš Ristovski, generalni sekretar JEF Evropa, Mladi evropski federalisti. Njihova uloga će biti predstavljanje Konvencije pred Izvršnim odborom Konferencije o budućnosti Evrope, uz nadzor nad celokupnim dnevnim redom.

Aktivno uključivanje u tako plodnu i dinamičnu panevropsku stvarnost može biti samo sjajan povod za ALDA-u da poveća i ojača svoju mrežu, istovremeno potvrđujući svoju poziciju strateškog partnera kada je reč o demokratiji i učešću građana.

Korisni linkovi: