ALDA je jedan od partnera MIICT projektaICT omogućenih usluga za migraciju, , koji je nedavno objavio zajedničku knjigu o migracionim politikama„"Ka integraciji migranata omogućenih ICT-om"Nedavno objavljeni rad pisao je tim iz šest projekata koje finansira EU MIICT, REBUILD, NADINE, MICADO, EASYRIGHTS i WELCOME čiji je cilj da bolje integrišu migrante i izbeglice u evropskim društvima u razvoju ICT-omogućenim rešenjima i setovima za realizaciju inkluzivne politike javnih uprava i civilnog društva.

Ovaj dokument je rezultat zajedničke migracione politike sa okruglih stolova, organizovanih među šest projekata, koji su održani od 14. do 16. oktobra 2021. Ideja okruglih stolova bila je da se da osvrt i odgovori na pitanje kako da se bolje integrišu migranti u evropskim društvima koja koriste ICT rešenja.

ICT alati i digitalizacija javnih usluga povezanih sa migracionim sektorom mogli bi olakšati integraciju migranata u njihova društva domaćine

Stoga ovaj rad identifikuje nekoliko prioriteta i definiše konkretne preporuke u vezi sa ko-stvaranjem i participativnim dizajnom, saradnjom više aktera i ICT alatima i digitalnim uslugama za podršku integraciji.

Evropska komisija smatra Belu knjigu o zajedničkoj migracionoj politici važnim strateškim doprinosom za poboljšanje integracije migranata i izbeglica. Zaista, ICT alati i digitalizacija javnih usluga povezanih sa migracionim sektorom mogu olakšati integraciju migranata u njihova društva domaćine.

Koji su sledeći koraci? Evropska komisija će uzeti u obzir preporuke Zajedničkog dokumenta o migracionoj politici u procesu donošenja politika digitalne vlade EU u oblasti migracija. Zapravo, u Akcionom planu za integraciju i inkluziju 2021-2027, Evropska komisija je najavila da će raditi na inkluzivnom akcionom planu EU za e-upravu, promovišući digitalne javne usluge usmerene na ljude, uključujući migrante.

Učestvovanje u projektu MIICT potvrđuje posvećenost koju ALDA ima u promociji socijalne inkluzije radeći na smanjenju diskriminacije.

ALDA je jedan od partnera MIICT projektaICT omogućenih usluga za migraciju, , koji je nedavno objavio zajedničku knjigu o migracionim politikama„"Ka integraciji migranata omogućenih ICT-om". The paper – recently published has been written by six EU-funded projects MIICT, REBUILD, NADINE, MICADO, EASYRIGHTS i WELCOME čiji je cilj da bolje integrišu migrante i izbeglice u evropskim društvima u razvoju ICT-omogućenim rešenjima i setovima za realizaciju inkluzivne politike javnih uprava i civilnog društva.

Ovaj dokument je rezultat zajedničke migracione politike sa okruglih stolova, organizovanih među šest projekata, koji su održani od 14. do 16. oktobra 2021. Ideja okruglih stolova bila je da se da osvrt i odgovori na pitanje kako da se bolje integrišu migranti u evropskim društvima koja koriste ICT rešenja.

ICT alati i digitalizacija javnih usluga povezanih sa migracionim sektorom mogli bi olakšati integraciju migranata u njihova društva domaćine

Stoga ovaj rad identifikuje nekoliko prioriteta i definiše konkretne preporuke u vezi sa ko-stvaranjem i participativnim dizajnom, saradnjom više aktera i ICT alatima i digitalnim uslugama za podršku integraciji.

Evropska komisija smatra Belu knjigu o zajedničkoj migracionoj politici važnim strateškim doprinosom za poboljšanje integracije migranata i izbeglica. Zaista, ICT alati i digitalizacija javnih usluga povezanih sa migracionim sektorom mogu olakšati integraciju migranata u njihova društva domaćine.

Koji su sledeći koraci? Evropska komisija će uzeti u obzir preporuke Zajedničkog dokumenta o migracionoj politici u procesu donošenja politika digitalne vlade EU u oblasti migracija. Zapravo, u Akcionom planu za integraciju i inkluziju 2021-2027, Evropska komisija je najavila da će raditi na inkluzivnom akcionom planu EU za e-upravu, promovišući digitalne javne usluge usmerene na ljude, uključujući migrante.

Učestvovanje u projektu MIICT potvrđuje posvećenost koju ALDA ima u promociji socijalne inkluzije radeći na smanjenju diskriminacije.