Vodeći Online Regional Thematic Network Forum and the Annual Network Conference organised by the Local Democracy Agency Subotica and the consortium members of the “Regional Youth Compact for Europe” project took place on 25. and 26. of March 2021.

Širok spektar govornika i stručnjaka sa zapadnog Balkana predstavio je ideje koje sada mogu nadahnuti i transformisati našu budućnost.

Otprilike 50 učesnika prisustvovalo je virtuelnom sastanku, donoseći na svaku panel diskusiju različita iskustva i perspektive, kao što su: uloga tematskih mreža, demokratska kultura i regionalni izazovi pristupanja EU. Sve konferencije su svakodnevno emitovane na našoj Facebook stranici.

Regionalnu saradnju smatramo alatom koji nas približava Evropskoj uniji i doprinosi procesu pomirenja u regionu.

Projektom „Mladi Balkana za Evropu“ razvijeni su različiti oblici angažovanja mladih u lokalnom procesu donošenja odluka, ali i obrazovni alati za obuku u pogledu njihovog osnaživanja i pomoći da izađu na političko polje. Ove aktivnosti su deo našeg procesa i razvoja Balkanske mreže za lokalnu demokratiju, kao i razmene najboljih praksi; koristeći stručnost drugih zainteresovanih strana i jačajući regionalnu saradnju. Regionalnu saradnju smatramo alatom koji nas približava Evropskoj uniji i doprinosi procesu pomirenja u regionu.

Naše poruke koje dolaze sa lokalnog nivoa i šire se širom regiona su zaista važne.

Nataša Vučković, izvršna direktorka Fondacije Centar za demokratiju i članica Upravnog odbora ALDA-e, izjavila je: „I ranije smo bili usredsređeni na nekoliko stvari: na lokalnu demokratiju i omladinsko organizovanje i na lokalne organizacije. Sada smo se takođe usredsredili na stvaranje uticaja na mlade ljude edukacijom, obukom i osnaživanjem na temu vladavine prava".

Ova aktivnost je organizovana u okviru „Mladi Balkana za Evropu“, trogodišnjeg projekta koji sprovode Fondacija Centar za demokratiju i 13 partnera. Projekat finansira Evropska unija, a sufinansira Balkanski fond za demokratiju.

Vodeći Online Regional Thematic Network Forum and the Annual Network Conference organised by the Local Democracy Agency Subotica and the consortium members of the “Regional Youth Compact for Europe” project took place on 25. and 26. of March 2021.

Širok spektar govornika i stručnjaka sa zapadnog Balkana predstavio je ideje koje sada mogu nadahnuti i transformisati našu budućnost.

Otprilike 50 učesnika prisustvovalo je virtuelnom sastanku, donoseći na svaku panel diskusiju različita iskustva i perspektive, kao što su: uloga tematskih mreža, demokratska kultura i regionalni izazovi pristupanja EU. Sve konferencije su svakodnevno emitovane na našoj Facebook stranici.

We consider regional cooperation as a tool in bringing us closer to the European Union and in contributing to the reconciliation process in the region

Projektom „Mladi Balkana za Evropu“ razvijeni su različiti oblici angažovanja mladih u lokalnom procesu donošenja odluka, ali i obrazovni alati za obuku u pogledu njihovog osnaživanja i pomoći da izađu na političko polje. Ove aktivnosti su deo našeg procesa i razvoja Balkanske mreže za lokalnu demokratiju, kao i razmene najboljih praksi; koristeći stručnost drugih zainteresovanih strana i jačajući regionalnu saradnju. Regionalnu saradnju smatramo alatom koji nas približava Evropskoj uniji i doprinosi procesu pomirenja u regionu.

Naše poruke koje dolaze sa lokalnog nivoa i šire se širom regiona su zaista važne.

Nataša Vučković, izvršna direktorka Fondacije Centar za demokratiju i članica Upravnog odbora ALDA-e, izjavila je: „I ranije smo bili usredsređeni na nekoliko stvari: na lokalnu demokratiju i omladinsko organizovanje i na lokalne organizacije. Sada smo se takođe usredsredili na stvaranje uticaja na mlade ljude edukacijom, obukom i osnaživanjem na temu vladavine prava".

Ova aktivnost je organizovana u okviru „Mladi Balkana za Evropu“, trogodišnjeg projekta koji sprovode Fondacija Centar za demokratiju i 13 partnera. Projekat finansira Evropska unija, a sufinansira Balkanski fond za demokratiju.