Članica ALDA-e ECIT - Europska građanska prava, uključenost i povjerenje - organizira Ljetno sveučilište o europskom državljanstvu koje će se održati od 29. do 31. kolovoza u „Maison des Associations Internationales“ u Bruxellesu.

***

To je prvi događaj u Bruxellesu nakon Brexita koji okuplja ljude iz različitih sredina - studente, akademike, aktiviste i kreatore politike - koji raspravljaju o utjecaju Brexita na prava građana i europsko državljanstvo.

Trodnevni događaj ima dvostruki cilj: djelovati sada okupljajući istraživače, predstavnike civilnog društva i dužnosnike koji su uključeni u proučavanje i obranu prava europskih građana na slobodno kretanje i temeljna prava i vrijednosti EU-a te bočno razmišljati o lekcijama iz biti naučeni iz ovih kriza za budućnost kako bi se srednjoročno europsko građanstvo moglo sastaviti i rekonfigurirati.

Program uključuje zanimljive predavače, a Ljetno sveučilište također privlači sudionike koji rade na projektima i istraživanjima vezanim uz europsko državljanstvo. Na ovogodišnjem događaju koji će se odvijati u obliku dijaloga između tri glavna protagonista europskog građanstva: predstavnika civilnog društva, akademika i javnih vlasti očekuje se oko 75 sudionika. Navečer se za javnu raspravu očekuje preko 200 ljudi: studenata kao i lokalnih i europskih građana. ALDU će predstavljati Aldo Xhani, koordinator programa za građanstvo.

 

Korisni linkovi:

Za više informacija pogledajte dokumente u nastavku:

Članica ALDA-e ECIT - Europska građanska prava, uključenost i povjerenje - organizira Ljetno sveučilište o europskom državljanstvu koje će se održati od 29. do 31. kolovoza u „Maison des Associations Internationales“ u Bruxellesu.

***

To je prvi događaj u Bruxellesu nakon Brexita koji okuplja ljude iz različitih sredina - studente, akademike, aktiviste i kreatore politike - koji raspravljaju o utjecaju Brexita na prava građana i europsko državljanstvo.

Trodnevni događaj ima dvostruki cilj: djelovati sada okupljajući istraživače, predstavnike civilnog društva i dužnosnike koji su uključeni u proučavanje i obranu prava europskih građana na slobodno kretanje i temeljna prava i vrijednosti EU-a te bočno razmišljati o lekcijama iz biti naučeni iz ovih kriza za budućnost kako bi se srednjoročno europsko građanstvo moglo sastaviti i rekonfigurirati.

Program uključuje zanimljive predavače, a Ljetno sveučilište također privlači sudionike koji rade na projektima i istraživanjima vezanim uz europsko državljanstvo. Na ovogodišnjem događaju koji će se odvijati u obliku dijaloga između tri glavna protagonista europskog građanstva: predstavnika civilnog društva, akademika i javnih vlasti očekuje se oko 75 sudionika. Navečer se za javnu raspravu očekuje preko 200 ljudi: studenata kao i lokalnih i europskih građana. ALDU će predstavljati Aldo Xhani, koordinator programa za građanstvo.

 

Korisni linkovi:

Za više informacija pogledajte dokumente u nastavku: