Government

Otvorena vlast je širok koncept koji uključuje više dimenzija i lako se negira u raznim definicijama. OECD ga definira kao „kulturu upravljanja zasnovanu na inovativnom i održivim javnim politikama i praksama inspirisanim principima transparentnosti, odgovornosti i učešća koji podstiču demokratiju i inkluzivni rast”.

Uopšteno govoreći, nove tehnologije i digitalna transformacija su ključni aspekti koji vode ka otvorenoj vlas i, povećavajući dostupnost podataka i informacija, istovremeno podstičući nove načine zajedničkog donošenja odluka. U svetlu ovoga, projekat AVATAR i njegovo partnerstvo između 12 srednjih i malih gradova posvećenih otvorenoj vlasti, uspostavljen je u cilju promovisanja kulture otvorenih podataka i širenja korišćenja digitalnih javnih usluga među građanima. Prevazilaženjem tradicionalnih administrativnih granica, 24-mjesečni projekat doživio je intenzivnu saradnju između svake općine koja djeluje kao „pametna zajednica“ s ciljem podsticanja digitalne kulture za građane, firme i organizacije civilnog društva.ALDA je putem svoje operativne podružnice ALDA+ učestvovala u Avataru koji je organizirao više od 100 događaja u ciljanom području i koordinirao projekt u suradnji s lokalnim vlastima, organizacijama civilnog društva i raznim dionicima iz različitih sektora: školski i obrazovanje, ICT preduzeća i Neformalnih grupa građana.

Now it is time to bring AVATAR on another level: join the international event on 24-27 May in Schio (Italy), to learn, to share experiences and practices, hopefully leading to greater coordination and harmonization of activities and practices, while benefitting not only the implementation of the project per se, but also the involvement of citizens of small and medium sized cities.

Stoga partneri projekta smatraju da će AVATAR dobiti veliku vrijednost uz doprinos i zalaganje EU

aktera koji vjeruju u moćnu priliku digitalizacije kao sredstva za:

  • poboljšanje, jačanje i povećanje učešća u lokalnoj samoupravi;
  • promoviranje dosljednog, transparentnog i efikasanog odnosa između građana, organizacija civilnog društva, lokalnih aktera i javne uprave, u skladu sa 12 principa dobrog upravljanja Savjeta Evrope.

 

Take a look at the 3-day agenda

Discover the International Conference’s agenda

Registrirajte se na događaj ovdje