Ranije ove godine, ALDA - Europsko udruženje za lokalnu demokratiju - dobila je Operativni grant Programa građana, jednakosti, prava i vrijednosti (CERV) Europske unije!

Iz opšte perspektive, ova posebna donacija je artikulisana u sljedećim stubovima:

  1. Jednakost, prava i rodna ravnopravnost; fokusiranje na promicanje prava, nediskriminacije, jednakosti (uključujući rodnu ravnopravnost) i unapređenje uvođenja rodnih pitanja i nediskriminacije
  2. Angažman i učešće građana; u smislu promoviranja građanskog angažmana i sudjelovanja u demokratskom životu Unije, razmjene između građana različitih država članica i podizanja svijesti o zajedničkoj europskoj historiji
  3. Daphne; koji se zalažu za borbu protiv nasilja, uključujući rodno zasnovano nasilje i nasilje nad djecom
  4. Vrijednosti Unije, usmjerene na zaštitu i promociju vrijednosti Unije

Zasnovana i inspirisana ovim gore navedenim putokazima, ALDA je u potpunosti posvećena pretvaranju ovih ciljeva u stvarnost, angažujući tako građane i lokalne zajednice u svojim akcijama. Projekat DESIRE, čiji je cilj podizanje svijesti ljudi, a posebno mladih o historijskom značaju i značenju Šumanove deklaracije za EU, samo je primjer.


Stubovi CERV programa u osnovi ALDA-inih projekata i inicijativa


Ipak, Asocijacija sarađuje i vrši razmjene sa nekoliko drugih subjekata i mreža, počev od Agencija lokalne demokratije do drugih OCD-a i institucija. 

Počevši od prethodno navedenog, ALDA je organizovala konferenciju o trenutnoj situaciji i mogućim budućim prilikama za Agencije lokalne demokratije u Ukrajini, koja uključuje nekoliko donatora i dionikavoljnih da doprinesu procesu izgradnje mira i angažmana građana uz odlučnu osudu ovog rata. Local Democracy Agencies in Ukraine, willing to contribute to the process of peace-building, citizens’ engagement while firmly condemning this war. Konferencija će se održati 22 June 2022, at 2.30 PM at Residence Palace, Wetstraat 155, Brussels, Belgium

Imajući u vidu predhodno, ALDA će se pridružiti ceremoniji dodjele nagrade Europskog pokreta federalista u Veroni, kako bi proslavili pobjednike takmičenja „Hajde da postanemo građani Evrope“ 30. juna 2022. godine u 16 sati u Loggia Frà Giocondo, Verona, Italija.

Ovo su samo neke od nebrojenih inicijativa koje je ALDA preduzela u okviru CERV programa kao vodeća asocijacija u okviru promocije demokratije i angažovanja građana,, u Evropi i šire.

***

🇦🇲 Read the news in Armenian

🇬🇪 Read the news in Georgian

🇷🇴 Read the news in Romanian

🇺🇦 Read the news in Ukrainian

***