participative

Ranije ovog ljeta, krajem jula, generalna sekretarka ALDA – Antonella Valmorbida – održala je drugi modul obuke o „participativnoj deliberativnoj demokratiji“ u Soussu za učesnike iz gradova Kairouan i Mahdia u Tunisu. Nakon prethodnog modula održanog u oktobru 2021. godine, u ovoj posljednjoj obuci učestvovali su izabrani zvaničnici općinskih vijeća Kairouana i Mahdia, tehničko osoblje obje opštine i lokalni akteri civilnog društva .

Osmišljen u okviru projekta AUTREMENT, koji ima za cilj podršku izgradnji kapaciteta kroz pružanje obuke opštinama tuniskih gradova u lokalnoj upravi; program se fokusirao na pružanje alata za organizovanje građanskih događaja uzimajući kao studije slučaja i strazburški "Marché de Noel" i "Festival Biblico" iz Vićence.


Podsticanje učešća građana kroz participativnu deliberativnu demokratiju


Nadalje, gospođa Valmorbida je ilustrovala različite opcije o tome kako poticati sigurno okruženje za dijalog i razmjenu između lokalnih aktera civilnog društva i izabranih zvaničnika. Kroz vježbe, sesije pitanja i odgovora i debate, lokalni akteri civilnog društva iznijeli su niz prijedloga i izazova sa kojima se inače susreću u svom aktivizmu dok sarađuju sa lokalnim vlastima. Slično, izabrani zvaničnici su uspjeli odgovoriti na upite i dati više uvida u procedure koje regulišu njihovo postupanje.

Dakle, na osnovu konkretnog i lokalnog primjera, obuka je završena mapom puta o koracima koje bi trebalo poduzeti u budućnosti za razvoj događaja kao što je "The Mouled Festival" . Festival se obično održava za vrijeme praznika, a posvećen je proslavi proroka islama Muhameda. Stoga je ovaj festival u Kairouanu prilika za male poduzetnike i kreativce da prikažu kulturnu baštinu grada i promoviraju ekonomski razvoj regije.

Sveukupno, modul se bavio mnogim neriješenim pitanjima vezanim za “The Mouled Festival” uz naglašavanje pozitivnih uticaja projekta AUTREMENT do sada. Stoga, kao što je ilustrovano tokom obuke, ključni i važni akteri treba da podstaknu trenutke dijeljenja i razmjene za najbolje iz lokalnih zajednica u Tunisu.

 

***

Projekat AUTREMENT bavi se izazovima održive urbane mobilnosti i planiranja u tuniskim gradovima Kairouan i Mahdia. Da bi se to postiglo, projekat se takođe fokusira na promociju dva grada kroz izgradnju kapaciteta opština i aktera civilnog društva u pogledu organizacije događaja i dijaloga sa građanima.

 

🇦🇲 Read the news in Armenian

🇬🇪 Read the news in Georgian

🇷🇴 Read the news in Romanian

🇺🇦 Read the news in Ukrainian