Agencija lokalne demokratije (LDA) Tunis upravo je uspešno održala drugi deo obuke Psihomotorne aktivnosti usvojene iz Cirkusa za socijalno uključivanje. Ova aktivnost, sprovedena je u partnerstvu sa „COPE“ Italija u okviru projekta Je Repars de Toi (Restartujem se od tebe), čiji je cilj jačanje prava osoba sa invaliditetom u Tunisu i promocija kulture inkluzije.

Dok je prvi deo trajao 9 dana u septembru 2020. godine, drugi deo trajao je 11 dana od 24. marta do 7. aprila 2021, na kojem je bilo prisutno 25 učesnika koji su bili vaspitači u specijalizovanim centrima za rehabilitaciju osoba sa invaliditetom i mlade sportiste. Tokom kursa učesnici su istraživali inovativne, nekonvencionalne i fleksibilne vežbe koje su mogli da koriste u različitim kontekstima sa različitim invaliditetom.

Bilo je neophodno obezbediti tolerantan prostor koji ne osuđuje gde bi učesnici mogli da se izraze, budu kreativni i razviju svoje kapacitete

Tako su Tomaso Negri i Leonardo Variale – obojica instruktori cirkuske umetnosti - predstavili mnoštvo nastavnih metodologija i tehnika. Pod njihovim pažljivim nadzorom, učesnici su istraživali važnost stvaranja zanimljivog, zabavnog i sigurnog okruženja, u kojem učenici stiču samopouzdanje da učestvuju bez straha da će biti osuđeni ili etiketirani . Bilo je neophodno obezbediti tolerantan prostor koji ne osuđuje gde bi učesnici mogli da se izraze, budu kreativni i razviju svoje kapacitete. Saradnja među učenicima i nastavnicima istaknuti su kao ključni stubovi za uspešno sprovođenje ovih aktivnosti. Zapravo, edukatori su ojačali svoje kompetencije na pristupu usmerenom na učenika koji se zasniva na premisama timskog rada, integracije, napredovanja, prilagođavanja, i komunikacije.

Materijali koji su se koristili u aktivnostima - bilo žongliranje, akrobacija ili ravnoteža - bili su pristupačni, jednostavni i reciklirani: iz limenki, maramica i teniskih loptica; kombinovani sa štapovima, bačvama, drvenim daskama i pedalama. Na taj način bi ih centri za rehabilitaciju mogli dobiti i usvojiti vežbe u njihovom nastavnom programu. Dalje, korišćenje ovih alata testira kako se kreativnost i inovacije mogu realizovati u našem okruženju sa već postojećim objektima.

Bilo je odlično to što je obuku posetilo ukupno 30 učenika iz rehabilitacionih centara za osobe sa gluvim, motoričkim i mentalnim smetnjama. Mladi posetioci su bili oduševljeni što su učestvovali u raznim aktivnostima koje su osmislili vaspitači. To je bilo moguće i zahvaljujući prethodnom planiranju nastave, zahvaljujući čemu su osigurani dobra organizacija i koherentnost.

Na kraju obuke, učesnici su postigli izuzetan razvoj u organizovanju, prilagođavanju i upravljanju sesijama zahvaljujući njihovoj posvećenosti i motivaciji. Bilo je izuzetno ohrabrujuće primiti njihove pozitivne povratne informacije i svjedočiti njihovom angažmanu i predanosti poslu.

Agencija lokalne demokratije (LDA) Tunis upravo je uspešno održala drugi deo obuke Psihomotorne aktivnosti usvojene iz Cirkusa za socijalno uključivanje. Ova aktivnost, sprovedena je u partnerstvu sa „COPE“ Italija u okviru projekta Je Repars de Toi (Restartujem se od tebe), čiji je cilj jačanje prava osoba sa invaliditetom u Tunisu i promocija kulture inkluzije.

Dok je prvi deo trajao 9 dana u septembru 2020. godine, drugi deo trajao je 11 dana od 24. marta do 7. aprila 2021, na kojem je bilo prisutno 25 učesnika koji su bili vaspitači u specijalizovanim centrima za rehabilitaciju osoba sa invaliditetom i mlade sportiste. Tokom kursa učesnici su istraživali inovativne, nekonvencionalne i fleksibilne vežbe koje su mogli da koriste u različitim kontekstima sa različitim invaliditetom.

Bilo je neophodno obezbediti tolerantan prostor koji ne osuđuje gde bi učesnici mogli da se izraze, budu kreativni i razviju svoje kapacitete

Tako su Tomaso Negri i Leonardo Variale – obojica instruktori cirkuske umetnosti - predstavili mnoštvo nastavnih metodologija i tehnika. Pod njihovim pažljivim nadzorom, učesnici su istraživali važnost stvaranja zanimljivog, zabavnog i sigurnog okruženja, u kojem učenici stiču samopouzdanje da učestvuju bez straha da će biti osuđeni ili etiketirani . Bilo je neophodno obezbediti tolerantan prostor koji ne osuđuje gde bi učesnici mogli da se izraze, budu kreativni i razviju svoje kapacitete. Saradnja među učenicima i nastavnicima istaknuti su kao ključni stubovi za uspešno sprovođenje ovih aktivnosti. Zapravo, edukatori su ojačali svoje kompetencije na pristupu usmerenom na učenika koji se zasniva na premisama timskog rada, integracije, napredovanja, prilagođavanja, i komunikacije.

Materijali koji su se koristili u aktivnostima - bilo žongliranje, akrobacija ili ravnoteža - bili su pristupačni, jednostavni i reciklirani: iz limenki, maramica i teniskih loptica; kombinovani sa štapovima, bačvama, drvenim daskama i pedalama. Na taj način bi ih centri za rehabilitaciju mogli dobiti i usvojiti vežbe u njihovom nastavnom programu. Dalje, korišćenje ovih alata testira kako se kreativnost i inovacije mogu realizovati u našem okruženju sa već postojećim objektima.

Bilo je odlično to što je obuku posetilo ukupno 30 učenika iz rehabilitacionih centara za osobe sa gluvim, motoričkim i mentalnim smetnjama. Mladi posetioci su bili oduševljeni što su učestvovali u raznim aktivnostima koje su osmislili vaspitači. To je bilo moguće i zahvaljujući prethodnom planiranju nastave, zahvaljujući čemu su osigurani dobra organizacija i koherentnost.

Na kraju obuke, učesnici su postigli izuzetan razvoj u organizovanju, prilagođavanju i upravljanju sesijama zahvaljujući njihovoj posvećenosti i motivaciji. Bilo je izuzetno ohrabrujuće primiti njihove pozitivne povratne informacije i svjedočiti njihovom angažmanu i predanosti poslu.