Tokom svojih 20 godina života, ALDA je sve više angažovana u Istočnom partnerstvu, posebno u Ukrajini, kada je reč o promociji demokratije, podršci lokalnim vlastima i civilnom društvu i razvoju dobrog upravljanja.

Tako je 20. aprila 2021. ALDA pozvana da se pridruži događaju - „Javne konsultacije kao alatu participativne demokratije. Svetske prakse i standardi“. Na događaju, koji je promovisao ukrajinski parlamentarni odbor za izgradnju države, lokalnu upravu, regionalni i urbani razvoj, učestvovala je generalna sekretarka ALDA-e Antonela Valmorbida, takođe i u svojstvu eksperta Saveta Evrope (SE).

Podrška procesu decentralizacije i promovisanju reforme javne uprave u Ukrajini

Onlajn konferencija pratila je agendu strukturiranu u dva dela: prva panel diskusija koja se fokusirala na „Trenutno stanje javnih konsultacija u Ukrajini i prezentacija zakonodavne inicijative u vezi sa njenim unapređenjem“. U diskusiji su učestvovali ministri, članovi parlamenta, stručnjaci i predstavnici udruženja iz Ukrajine koji su raspravljali i delili svoje perspektive i uvide.

„Međunarodno iskustvo u sprovođenju javnih konsultacija. Lekcije iz Ukrajine“ „bila je tema drugog panela, na kome je učešće uzela i generalna sekretarka ALDA-e, kao glavni govornik, zajedno sa delegatima iz evropskih i međunarodnih institucija. Potonji je služio kao platforma za razmišljanje, raspravu i razmenu znanja kada je reč o promociji demokratije, decentralizaciji i dobrom upravljanju. Štaviše, u ovom okviru, doprinos ALDA-e bio je posebno relevantan u svetlu njenog dokazanog iskustva u podršci procesima decentralizacije i u promociji reforme javne uprave u Ukrajini.

Video konferencija je održana u saradnji sa:

Tokom svojih 20 godina života, ALDA je sve više angažovana u Istočnom partnerstvu, posebno u Ukrajini, kada je reč o promociji demokratije, podršci lokalnim vlastima i civilnom društvu i razvoju dobrog upravljanja.

Tako je 20. aprila 2021. ALDA pozvana da se pridruži događaju - „Javne konsultacije kao alatu participativne demokratije. Svetske prakse i standardi“. Na događaju, koji je promovisao ukrajinski parlamentarni odbor za izgradnju države, lokalnu upravu, regionalni i urbani razvoj, učestvovala je generalna sekretarka ALDA-e Antonela Valmorbida, takođe i u svojstvu eksperta Saveta Evrope (SE).

Podrška procesu decentralizacije i promovisanju reforme javne uprave u Ukrajini

Onlajn konferencija pratila je agendu strukturiranu u dva dela: prva panel diskusija koja se fokusirala na „Trenutno stanje javnih konsultacija u Ukrajini i prezentacija zakonodavne inicijative u vezi sa njenim unapređenjem“. U diskusiji su učestvovali ministri, članovi parlamenta, stručnjaci i predstavnici udruženja iz Ukrajine koji su raspravljali i delili svoje perspektive i uvide.

„Međunarodno iskustvo u sprovođenju javnih konsultacija. Lekcije iz Ukrajine“ „bila je tema drugog panela, na kome je učešće uzela i generalna sekretarka ALDA-e, kao glavni govornik, zajedno sa delegatima iz evropskih i međunarodnih institucija. Potonji je služio kao platforma za razmišljanje, raspravu i razmenu znanja kada je reč o promociji demokratije, decentralizaciji i dobrom upravljanju. Štaviše, u ovom okviru, doprinos ALDA-e bio je posebno relevantan u svetlu njenog dokazanog iskustva u podršci procesima decentralizacije i u promociji reforme javne uprave u Ukrajini.

Video konferencija je održana u saradnji sa: