REAL DEAL je nedavno pokrenut istraživački projekt, finansiran od strane programa Horizon 2020 za istraživanje i inovacije, koji ima za cilj preoblikovanje aktivnog sudjelovanja građana i zainteresiranih strana oko Evropskog zelenog dogovora (EGD).

Nadovezujući se na nedavna iskustva panevropskih deliberativnih procesa, kao što je konferencija o budućnosti Evrope, glavni istraživački cilj REAL DEAL-a je analizirati, testirati i vrijednovati inovativne alate, formate i procese za učešće građana i odlučivanje o kontekstu zelene i pravedne tranzicije.

U istraživanju partneri su počeli postavljati konceptualne osnove za budući protokol za deliberativno donošenje odluka na Evropskom i državnom nivou u kontekstu Evropskog zelenog dogovora. Nakon toga slijedi testiranje i vrijednovanje inovativnih deliberativnih formata i alata u 13 zemalja i na nivo EU, uključujući digitalne, hibridne i fizičke događaje i procese.


Prijavite se ovdje here i pridružite se #RealDealEu zajednici!


Paralelno, REAL DEAL partneri su počeli da identifikuju i mobilišu panevropsku mrežu zainteresovanih strana, sa više od 500 organizacija koje rade u oblastima deliberativne demokratije i klimatskih akcija širom Evrope. Prvi sastanak ove mreže zainteresiranih strana održan je tokom „Foruma civilnog društva za održivost: Oblikovanje Evropskog zelenog dogovora“,, koji je započeo 9. juna 9th in Brussels (Belgium).u Briselu (Belgija).

Projekt ima posvećen transdisciplinarni pristup, suvoditeljstvo u koordinaciji projekta i zajedničko kreiranje cjelokupnog rada od početka i tokom cijelog rada (od prijedloga do preciziranja istraživačkih pitanja) u radnim paketima i zadataka do interne revizije, a sve u zajedničkom radu istraživača i organizacija civilnog društva. Iz perspektive šireg uključivanja građana, REAL DEAL je postavljen da se angažuje sa građanima i drugim zainteresovanim stranama izgradnjom zajednice Evropljana koji promovišu učešće i promišljanje u zelenoj i pravednoj tranziciji. Digitalni centar u kojem se građani mogu uključiti i poduzeti akciju je: www.realdeal.eu.

Kako bi ispunio ambiciozne ciljeve svojih istraživačkih i javnih aktivnosti, REAL DEAL okuplja 16 (šesnaest) partnera, uključujući istraživače deliberativne demokratije i najveće Evropske organizacije civilnog društva (OCD). 

Projektom zajednički koordiniraju istraživačka organizacija Institut za napredne studije održivosti (IASS) i organizacija civilnog društva Evropski biro za životnu sredinu (EEB). 

Istraživački projekt REAL DEAL uključuje: 

  • Istraživače i praktičare deliberativne demokratije iz širokog spektra oblasti, uključujući studije održivosti, participativnu demokratiju, ekološka prava i zakon javnog učešća, etiku i odgovorne inovacije, rodne studije i ekofeminizam, psihologiju, geografiju, urbano planiranje.
  • Najveće Evropske mreže civilnog društva koje se zalažu za životnu sredinu, klimu, održivi razvoj, ženska prava, lokalnu i evropsku demokratiju i ekološke organizacije mladih .

ALDA traži realizaciju ovog projekta, uz promociju aktivnog učešća u okviru zelene tranzicije!

 

***
🇦🇲 Read the news in Armenian

🇬🇪 Read the news in Georgian

🇷🇴 Read the news in Romanian

🇺🇦 Read the news in Ukrainian