2. i 3. septembra u hotelu „Continental“ u Skoplju održan je Regionalni sajam najboljih praksi u organizaciji Balkanske mreže za lokalnu demokratiju.. U pitanju je bio hibridni sastanak, sa učesnicima i izlagačima koji su lično prisustvovali, ali i putem Zoom platforme onlajn. Događaju se pridružilo 30 učesnika, zajedno sa govornicima. Ovi drugi su, zahvaljujući prevodiocima, mogli da govore svoje jezike, dajući inicijativi odličnu međunarodnu atmosferu.

Na dnevnom redu bile su prezentacije i diskusije o podacima koji se odnose na nekoliko pitanja, bilo da se radi o lokalnoj samoupravi, učešću, OCD-ima. Štaviše, različite studije slučaja pojedinačnih praksi zajednica u zemljama Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Severna Makedonija, Crna Gora i Srbija) i među 9 zajednica u vezi sa temama kao što su aktivno građanstvo i donošenje odluka. Osim toga, ukupna inicijativa kulminirala je digitalnom aktivnošću u kojoj su učesnici glasali putem svojih telefona, dok su svoje ideje delili putem aplikacije Slido.


Ostvaren je napredak, što je jasno pokazano na sajmu


Osim toga, nalazi koje su predstavili istraživači će se koristiti na nacionalnom i regionalnom nivou kao osnova za dalji razvoj civilnog društva; kao i zalaganje za interese građana na Zapadnom Balkanu. Stoga je uključivanje i informisanje građana, posebno mladih, o lokalnoj samoupravi jedan od ciljeva ove inicijative. Predstavljeno je više primera mobilizacije i promocije vrednosti aktivnog građanstva, kao što su:

  • Podcast za mlade,
  • Inicijativa za vraćanje lokalnih izbora u grad Mostar,
  • promotivni video materijali,
  • Širenje ekološke svesti kroz knjižicu

Sve u svemu, ovaj događaj je pokazao da postoje načini za razmatranje kako obogatiti lokalnu demokratiju, a napredak je postignut, što je jasno pokazano na sajmu. Stoga su istaknute mnoge najbolje prakse, a još mnogo toga tek treba da se uradi.

***
Ovaj događaj je deo projekta CSOs Networking for Better Local Democracy in the Balkans”, financiran od strane Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA), a sprovodi Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (BCSDN). Događaj je uključio učesnike iz različitih grupa, kao što su OCD, omladinske grupe, članovi BNLD-a, određeni nacionalni akteri itd.