Po prvi put u novijoj istoriji, nešto što se ne može kontrolisati nateralo nas je da zastanemo i razmislimo o svetu u kome živimo. Tokom duge izolacije zbog pandemije Covid-19, svi smo sebi postavljali pitanja o stvarnosti u kojoj živimo, svom načinu života i onoj u kojoj bismo želeli živeti i graditi za našu budućnost.

ALDA je, takođe, vodila duboku i razrađenu refleksiju usmerenu na osiguravanje kontinuiteta svojih aktivnosti i pružanje podrške svim svojim članovima i partnerima, čak i sa distance.

Tako je nakon duge pauze, 4. jula, generalna sekretarka ALDA-e Antonella Valmorbida doputovala u Ukrajinu kako bi održala niz obuka u okviru programa Platforma za dobro upravljanje i zaštitu životne sredine”, koju finansira UNDP u Ukrajini. 


ALDA: rad za ljude i sa ljudima


Naime, gospođa Valmorbida vodi sedam interaktivnih i participativnih treninga, od 5. do 14. jula, o sljedećim temama:

  • Podizanje svesti o profesionalnim kompetencijama predstavnika lokalnih vlasti i javnih lidera ciljnih zajednica;
  • Kreativnost i inovacije u lokalnoj upravi;
  • Odgovorna lokalna uprava: publicitet, transparentnost, inovacije i partnerstvo.

Ove aktivnosti, provedene u prisustvu, su bitni aspekti sveukupne misije ALDA-e: rad za ljude i s ljudima. Ako s jedne strane gore spomenuti treninzi označavaju mali, ali važan korak; s druge strane, ovo postignuće ne bi bilo moguće bez stalnog zalaganja ALDA-e tokom 2020. godine. Stoga, Asocijacija i njeno osoblje su uspjeli redizajnirati svoje projekte, ne menjajući ciljeve; nego naprotiv, preraspodelom svojih aktivnosti, događaja i metoda.

ALDA, vođena svojim iskustvima i vizijom, uspela je uspešno prebroditi ovu intenzivnu godinu, pretvarajući izazove u mogućnosti i mogućnosti u stvarnost... i sada je napokon spremna za ponovni susret sa svojim partnerima i prijateljima!

Ostanite sa nama za dalje informacije!