Nova godina počela je švedskim predsjedanjem Evropskim vijećem: trećim i posljednjim u „Triu“. Nakon Francuske i Češke, Švedska je sada zadužena za vođenje Vijeća do juna ove godine, čime se implementira već dogovoreni „Trio program“ i fokusira se na četiri glavna prioriteta.

Uzimajući u obzir tekući rat u Ukrajini i posljedice u smislu sigurnosti ljudi, migracija i snabdijevanja energijom, “Sigurnost – jedinstvo” predstavlja prvi stub na kojem se temelji cjelokupno opredjeljenje Predsjedništva. Stoga, naglašavajući utjecaj jedinstvenog odgovora na invaziju u Ukrajini,“ ipak „moramo izgraditi konsenzus prema snažnoj evropskoj sigurnoj i odbrambenoj politici, u bliskoj saradnji sa partnerima“


Švedsko predsjedanje Evropskim vijećem: fokus na sigurnost, konkurentnost, energiju i demokratiju


Slično tome, "Konkurentnost" na jedinstvenom tržištu i na globalnom nivou predstavlja drugi fokus Predsjedništva. Kako je također najavio premijer Ulf Kristersson: "Unutrašnje tržište EU je temelj našeg prosperiteta i našeg blagostanja. Ali to zavisi od četiri ‘slobode’ Evropske Unije - slobodnog kretanja roba, kapitala, usluga i ljudi, kao i fer i ravnopravnog terena za evropske kompanije."

Iz šire perspektive, konkurentnost može dovesti do potrebe diversifikacije tržišta, čime se smanjuje ovisnost o određenim dobavljačima, poput onih u energetskim sektorima. U vezi s tim, švedsko predsjedništvo ponavlja napore za "zelenu i energetsku tranziciju" koja ima za cilj budućnost bez fosila, inovativne industrije i pravi regulatorni okvir.

Konačno, kao i u slučaju dva prethodna Predsjedništva, velika pažnja će se posvetiti zaštiti „ demokratskih vrijednosti i vladavine prava – kao naš temelj“ kako bi se dodatno osigurale individualna sloboda i nediskriminacija.

ALDA s puno entuzijazma pozdravlja novo predsjedavanje, potvrđujući svoju spremnost da sarađuje sa građanima i institucijama, ojača evropske vrijednosti i ulogu Unije kao globalnog igrača, te implementira program švedskog predsjedavanja.

 

***
ALDA pozdravlja francusko predsedavanje Savetom EU

Češko predsjedavanje Europskim vijećem: Dobrodošli!

 

🇦🇲 Read the news in Armenian
🇬🇪 Read the news in Georgian
🇷🇴 Read the news in Romanian
🇺🇦 Read the news in Ukrainian