Prva obuka o participativnoj demokraciji održana lokalnim vlastima i organizacijama civilnog društva u Mariupolu, u okviru projekta “Osnaživanje lokalnih vlasti i civilnog društva za donošenje rješenja s participativnom demokracijom“, Podržana od Zaklade Konrad Adenauer (KAS). Rujna 2019.