U petak 8. oktobra, nakon treninga u Sousse, Antonella Valmorbida, generalna sekretarka ALDA, učestvovala je na treningu sa „Tamkeen For Development“ (T4D), koji je uključen sa ALDA-om, a uz podršku Fonda za demokratiju Ujedinjenih nacija – UNDEF, , u implementaciji projekta „Osnaživanje mladih za izgradnju lokalne demokratije u Tunisu“.".

Posebno analizirajući kako mlade ljude osposobiti da budu stručnjaci i pomažu lokalnim samoupravama, uz implementaciju participativnih mehanizama, projekat je usmeren na nekoliko opština u Tunisu, kao što su: Béja; Ghardimaou Jendouba; Kairouan; Mahdia; Bardo; Ben Arous and Ezzahra.


UNDEF T4D i ALDA rade na osnaživanu mladih u Tunisu


Na specifičnim sesijama treninga, Chekib Besbes (Šef projekta T4D); Aysha Karafi, (trener); Abdelaziz Bouslah (ALDA Tunis) i Antonela Valmorbida (generalna sekretarka ALDA) bili su deo događaja, čije su glavne teme na dnevnom redu bile:

  • Koncepcija ideja;
  • Sastavljanje projekta;
  • Mobilizacija građana;
  • Tehnike zastupanja i 
  • Funkcionisanje lokalnih vlasti.

Učesnici su imali priliku da komuniciraju i da u prvom licu razumeju važne aspekte koje treba uzeti u obzir kada je u pitanju osnaživanje mladih. Dakle, sesije obuke igraju fundamentalnu ulogu u okviru projekta. Već početkom godine održan je niz radionica u Tabarka ana Hammamet..

Koristeći podršku UNDEF-a i radeći zajedno sa T4D, ALDA je u mogućnosti da konkretno napravi razliku na lokalnom nivou u nekoliko zajednica u Tunisu. Konačno, ova poseta je označila poslednju fazu misije generalnog sekretara ALDA u Tunisu.


***

Više o misiji u Tunisu: