U ponedeljak, 26. aprila, povodom Svetskog foruma za demokratiju (WDF), Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope organizovao je onlajn događaj. Ovo deveto izdanje WDF-a predviđa mesečnu debatu o različitim temama, koja će se završiti novembra 2021. završnim događajem. Imajući to na umu, da vidimo o čemu se radilo u aprilskom izdanju! Fokusirajući se na životnu sredinu, debata je poslužila kao trenutak diskusije i razmišljanja o akcijama preduzetim na lokalnom nivou što se tiče inicijativa za zelenu tranziciju i učešće građana.

Gospođa Vučković je podelila ključne uvide na tu temu, kao i dobre prakse mera zelene tranzicije

U svetlu njene stručnosti u pitanjima zaštite životne sredine, gospođa Nataša Vučković , članica Upravnog odbora ALDA, bila je među glavnim govornicima događaja. Predstavljajući Fondaciju Centar za Demokratiju, gospođa Vučković je podelila ključne uvide na tu temu, kao i dobre prakse mera zelene tranzicije, sa posebnim fokusom na region Balkana. Pored toga, ona ima značajno iskustvo na temu vladavine prava, ljudskim pravima i parlamentarnim procedurama; takođe članica je Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (PACE). 

U ime ALDA-e u celini, koristimo priliku da zahvalimo i čestitamo Kongresu na organizaciji ovog događaja: duboko smo uvereni da je promovisanje debate među institucijama i predstavnicima civilnog društva suštinski faktor za podizanje svesti i podsticanje konkretnih akcija i saradnje među zainteresovanim stranama. 

Watch the video about WDF

U ponedeljak, 26. aprila, povodom Svetskog foruma za demokratiju (WDF), Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope organizovao je onlajn događaj. Ovo deveto izdanje WDF-a predviđa mesečnu debatu o različitim temama, koja će se završiti novembra 2021. završnim događajem. Imajući to na umu, da vidimo o čemu se radilo u aprilskom izdanju! Fokusirajući se na životnu sredinu, debata je poslužila kao trenutak diskusije i razmišljanja o akcijama preduzetim na lokalnom nivou što se tiče inicijativa za zelenu tranziciju i učešće građana.

Gospođa Vučković je podelila ključne uvide na tu temu, kao i dobre prakse mera zelene tranzicije

U svetlu njene stručnosti u pitanjima zaštite životne sredine, gospođa Nataša Vučković , članica Upravnog odbora ALDA, bila je među glavnim govornicima događaja. Predstavljajući Fondaciju Centar za Demokratiju, gospođa Vučković je podelila ključne uvide na tu temu, kao i dobre prakse mera zelene tranzicije, sa posebnim fokusom na region Balkana. Pored toga, ona ima značajno iskustvo na temu vladavine prava, ljudskim pravima i parlamentarnim procedurama; takođe članica je Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (PACE). 

U ime ALDA-e u celini, koristimo priliku da zahvalimo i čestitamo Kongresu na organizaciji ovog događaja: duboko smo uvereni da je promovisanje debate među institucijama i predstavnicima civilnog društva suštinski faktor za podizanje svesti i podsticanje konkretnih akcija i saradnje među zainteresovanim stranama. 

Watch the video about WDF