Značaj implementacije projekta „“Evropska oznaka za izvrsnost upravljanja (ELoGE) kako u Sjevernoj Makedoniji tako i na Kosovu* dodatno je potvrđen sastankom održanim između ministra za lokalnu samoupravu Sjeverne Makedonije, gospodina Riste Pernov, ministra Ministarstva administracije lokalne samouprave, g. Elberta Krasniqi i predsjednika ALDA-e Oriana Otočan, te člana Upravnog odbora ALDA-e Emira Ćorića zajedno sa generalnom sekretarkom ALDA-e Antonellom Valmorbida.

Stoga se u drugoj polovini novembra 2022. delegacija ALDA-e okupila u Skoplju – glavnom gradu Sjeverne Makedonije – kako bi kapitalizovala uspješnu posvećenost asocijacije u implementaciji ELoGE mehanizma. Općenito gledano, ELoGE je namijenjen pružanju podrške jedinicama lokalne samouprave da poboljšaju svoje standarde i pružaju visokokvalitetne usluge u okviru lokalne samouprave.


Sastanak ministra g. Pernova i ministra g. Elberta Krasniqija radi implementacije ELoGE i podsticanja učešća građana u životu zajednice


Detaljnije, što se tiče Sjeverne Makedonije, jedinice lokalne samouprave sprovele su samoprocjenu građana, zaposlenih i vijećnika, prikupljajući dokumentaciju koja omogućava provjeru opravdanosti samoprocjene. Počevši od aprila 2021. godine, sa pripremnom fazom, projekat je potom imao nekoliko faza, od kojih je jedna bila radionica organizovana u martu 2022. kako bi se ilustrovalo i razgovaralo o projektu ELoGE.

Slično tome, 19. maja 2022. godine u Prištini, predstavnici 11 opština prisustvovali su namjenskoj obuci koja se fokusira na implementaciju i dalje razumijevanje mehanizma.

Štaviše, kao što je također razmijenjeno tokom sastanka sa ministrom, g. Pernovim, postoji plodna i zajednička osnova za dalje produbljivanje saradnje i partnerstva, uz podsticanje učešća građana u životu zajednice; i jačanje politike samouprave.

Kancelarija ALDA-e u Skoplju kao i Odbor veoma su zahvalni na ovom sastanku, i ponavljaju volju da se implementira projekat ELoGE u Severnoj Makedoniji i na Kosovu*, istovremeno jačajući zajednice.

 

🇦🇲 Read the news in Armenian
🇬🇪 Read the news in Georgian
🇷🇴 Read the news in Romanian
🇺🇦 Read the news in Ukrainian