Webinar Q&A 1. marta od 14:00 CET

ALDA će, u kontekstu Operativnog granta CERV programa – podržati participativne akcije u oblasti održivosti. Ne propustite priliku da učestvujete, jer će biti finansirano najmanje 16 ALDA ČLANOVA IZ EU!

Ovim pozivom za podnošenje prijedloga ALDA će finansirati akcije koje podržavaju građane i grupe građana u njihovim inicijativama usmjerenim na poboljšanje njihovog lokalnog konteksta, izgradnju mostova sa lokalnim vlastima kako bi promjene bile stvarne.


🔸Ko može biti korisnik?

Korisnik mora biti članica ALDA-e sa sjedištem u EU (do početka 2023. godine) i pravno lice, u obliku neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva, udruženja, lokalne samouprave, javnog tijela.


🔸Šta je glavni cilj poziva za podnošenje prijedloga?

Poziv za podnošenje prijedloga finansirati će različite organizacije koje razvijaju vlastite projekte na lokalnom nivou, šireći javno znanje, svijest i interesovanje o ključnim politikama i strategijama EU. Posebno tematski fokus ponovno odobrenih akcija treba da ima jasnu vezu sa ciljevima održivog razvoja (SDG) i/ili evropskim zelenim dogovorom.

Očekuje se da će ponovo odobrene inicijative iskoristiti svoje rezultate zahvaljujući bliskoj povezanosti s ključnim aktivnostima ALDA-e i tematskim Hub-ovima ALDA-e:

  • Životna sredina i klima, 
  • Angažman u zajednici,
  • Rodna inkluzija i ljudska prava,
  • Mladi, 
  • Migracija.  

Fund your local actions up to 16.000 Euro!


🔸Koji je tematski fokus Akcija?
Tematski fokus ponovno odobrenih akcija trebao bi potpasti pod jedan ili više od sljedećih SDG-a:

SDG 3 DOBRO ZDRAVLJE I BLAGOSTANJE</span: Osigurati zdrav život i dobrobit za sve u svim dobima

SDG 4 KVALITETNO OBRAZOVANJE: Osigurati inkluzivno i pravedno kvalitetno obrazovanje i promovisati mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve

SDG 5 RAVNOPRAVNOST SPOLOVA : Postići rodnu ravnopravnost i osnaživanje svih žena i djevojčica

SDG 7 PRISTUPAČNA I ČISTA ENERGIJA: Osigurati pristup pristupačnoj, pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji za sv

SDG 8 DOSTOJAN RAD I EKONOMSKI RAST: Promovisati inkluzivan i održiv ekonomski rast, punu i produktivnu zaposlenost i pristojan rad za sve.

SDG 10 SMANJENJE NEJEDNAKOSTI: Smanjiti nejednakost unutar i među zemljama.

SDG 11 ODRŽIVI GRADOVI I ZAJEDNICE: Učinite gradove i naselja inkluzivnim, sigurnim, otpornim i održivim

SDG 12 ODGOVORNA POTROŠNJA I PROIZVODNJA: Osigurati održive obrasce potrošnje i proizvodnje.

SDG 13 KLIMATSKE AKCIJE: Poduzeti hitne mjere u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih uticaja

SDG 14 ŽIVOT POD VODOM: Očuvati i održivo koristiti okeane, mora i morske resurse za održivi razvoj

SDG 15 ŽIVOT NA ZEMLJI: Zaštititi, obnoviti i promovisati održivo korištenje kopnenih ekosistema, održivo upravljati šumama, boriti se protiv dezertifikacije, zaustaviti i preokrenuti degradaciju zemljišta i zaustaviti gubitak biodiverziteta.

SDG 16 MIR, PRAVDA I JAKNE INSTITUCIJE: Promovišite mirna i inkluzivna društva za održivi razvoj, omogućite pristup pravdi za sve i gradite

🔸Koliki je grant?

Doprinos iz šeme pod-grantiranja će pokriti 80% ukupnih prihvatljivih troškova ukupnog budžeta za aktivnost. Korisnik mora obezbijediti 20% sufinansiranja.

Dodijeljeni grantovi će biti:

Grupa A) 5 grantova za podnijete prijedloge sa budžetom od 10.000,00 eura (maksimalno finansiranje 8.000 eura – minimalno sufinansiranje 2.000 eura),
Grupa B) 6 grantova za podnijete prijedloge sa budžetom od 15.000,00 eura, (maksimalno finansiranje 12.000 eura – minimalno sufinansiranje 3.000 eura),
Grupa C) 5 grantova za podnijete prijedloge sa budžetom od 20.000,00 eura (maksimalno finansiranje 16.000 eura – minimalno sufinansiranje 4.000 eura)


🔸Gdje se projekat može implementisati?

Aktivnosti se moraju odvijati u EU.


🔸Kako se prijaviti?

Pročitajte cijeli poziv za podnošenje prijedloga kako biste imali sve informacije o pozivu i načinu prijave! Poziv će biti otvoren od 15. februara do 17. aprila u 10:00 CET. Ovdje se nalazi Link za slanje vaše prijave.

Kandidati će dobiti podršku od ALDA tima tokom procesa pisanja prijedloga. Bilo koje pitanje možete poslati na ovu email adresu.

Ne propustite naš Webinar Q&A 1. marta od 14:00 CET.

📌 Korisni materijali i linkovi:

[Poziv objavljen 15. februara 2023.]

 

***

🇦🇲 Read the news in Armenian

🇬🇪 Read the news in Georgian

🇷🇴 Read the news in Romanian

🇺🇦 Read the news in Ukrainian