Dvodnevna konferencija pod nazivom “Su-kreiranje ruralne budućnosti” označila je ključni trenutak za predstavljanje rada partnera SHERPA projekta tokom 2022. godine i razmatranje njihovog doprinosa Dugoročnoj viziji Evropske unije za ruralna područja (LTVRA)

Tehničke gledano, konferencija je bila fokusirana na ulogu platformi s više aktera (MAP) i upravljanja sa više dionika u realizaciji LTVRA i osvrnula se na održivost SHERPA MAP-ova nakon završetka projekta. Ipak, koliko građani tome mogu doprinijeti i kako društvo može imati koristi od toga?


Iznošenjem perspektive organizacije civilnog društva, posebno na sesiji „Upravljanje i članstvo u platformama sa više aktera“ i u sektoru politike ruralnog područja


Didier Duboisset (spoljni posmatrač ALDA-e i predstavnik GAL Pays Vichy Auvergne) i Valeria Fantini (menadžerica projekta i šefica centra za životnu sredinu u ALDA-i) prisustvovali su konferenciji, donoseći tako perspektivu organizacije civilnog društva, posebno u sesiji, “Upravljanje i članstvo u platformama sa više aktera“. Stoga, upravljanje igra glavnu ulogu u posljednjem ciklusu MAP-a (osnaživanje ruralnih područja u procesima upravljanja na više nivoa), naglašavajući dodanu vrijednost ALDA-e u doprinosu ovom specifičnom aspektu projekta.

Konačno, godišnja konferencija bila je prilika da se predstave istaknuti detalji iz SHERPA i MAP-ovih pozicijskih dokumenata o socijalnoj dimenziji ruralnih područja, održivim i otpornim lancima vrijednosti, klimatskim promjenama i korištenju zemljišta te digitalizaciji.

 

***
Treća godišnja konferencija „ZAJEDNIČKO STVARANJE RURALNE BUDUĆNOSTI” projekta SHERPA održana je u Montpellieru (Francuska) 31. januara i 1. februara 2023.

O projektu SHERPA:

Održivi centar za uključivanje u ruralne politike sa akterima (SHERPA) je četvorogodišnji projekat (2019-2023) sa 17 partnera koji se finansira iz programa Horizont 2020. Ima za cilj prikupljanje znanja koje doprinosi formulisanju preporuka za buduće politike relevantne za ruralna područja EU, stvaranjem sučelja nauka-društva-politike koje centaur osigurava znanja i politike.

For more information: Website, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram , Youtube

 

🇦🇲 Read the news in Armenian

🇬🇪 Read the news in Georgian

🇷🇴 Read the news in Romanian

🇺🇦 Read the news in Ukrainian