Od 5. do 11. septembra 2022., generalna sekretarka ALDA-e Antonella Valmorbida zajedno s trenericom ALDA-e Anna Ditta održala je kurs „Promviranja demokratije kroz lokalne vlasti” s posebnim fokusom na libijsku stvarnost.

Osatjući se u okviru projekta REBUILD ,, koji finansira Evropska komisija i vodi Autonomnu pokrajinu Trento, ovaj kurs, posebno nazvan training of trainers” (ToT), bio je namijenjen za 20 profesora sa 10 sveučilišta raspoređenih u 10 različitih libijskih općina.

Detaljnije, ToT se bavi sa 3 različita modula: 

  1. Transparentnost, odgovornost, etika i dobro upravljanje; 
  2. Upravljanje krizama;
  3. Strategije i alati za inkluzivno učešće građana u procesu donošenja odluka. 

Dakle, sudionici su vođeni u učenju i debatovanju o karakteristikama i principima dobrog lokalnog upravljanja, prema “„Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi“; ”; dok rade na upravljanju krizama i procjeni rizika.


“Obuka trenera” namjenjena je za 20 profesora sa 10 sveučilišta raspoređenih u 10 različitih libijskih općina.


Štaviše, obuka je također predstavljala priliku da se prođe kroz različite korake građanskog učešća i nauči o principima i alatima korisnim da se ono učini djelotvornim.

Sve u svemu, teorija je kombinovana s individualnim i radnim grupama, igrama uloga, prezentacijom studija slučaja i terenskim posjetama. Očekuje se da će 20 profesora koji pohađaju ToT-u održati obuku u svojim općinama. 

***
Obuku je realizovala ALDA, u saradnji s International Cooperation Centre (Trento - Italija), a održana je u Kairouanu (Tunis)

 

***

🇦🇲 Read the news in Armenian

🇬🇪 Read the news in Georgian

🇷🇴 Read the news in Romanian

🇺🇦 Read the news in Ukrainian