17. i 18. oktobra 2022. godine, partneri SMELT projekta- – Osposobljavanje marginalizovanih osoba za pristup tržištu rada, , okupili su se zajedno u Gijonu (Španija) na svom četvrtom transnacionalnom sastanku.

Sastanak je započeo isticanjem postignuća projekata i dosadašnjih rezultata. Projekat SMELT ima za cilj da se suoči sa paradoksom poslovnog sektora koji se suočava sa nedostatkom radne snage i velikim brojem nezaposlenih ugroženih lica, pružanjem podrške marginalizovanim licima u sticanju i razvoju ključnih kompetencija strateških za tržište rada.

Trenutno, projektni partneri implementiraju Intellectual Output 3, koji se sastoji u kreiranju inovativne izlazne STAVKE koja će imati za cilj poboljšanje života ljudi koji su u teškoj situaciji jer su beskućnici ili žive u nesigurnim uslovima.


SMELT partneri u Gijonu podržavaju marginalizirane osobe i pomožu im da pristupe tržište rada


I Intellectual Output 3 je izrazito povezan sa Intellectual Output 2, koji je upravo završio. IO2 je osmišljen za ugrožene osobe koje žive u partnerskim zajednicama i usmjeren je na povećanje mogućnosti za posao i specifične vještine. Pod nazivom „VET za sve – obuka novih radnika zavarivača“, tokom IO2 učesnici su se detaljno upoznali sa specifičnostima sektora zavarivanja, te su upoznati sa zahtjevima i elementima za zapošljavanje u građevinarstvu/industriji zavarivanja.

U narednih nekoliko mjeseci polaznici kursa obuke (IO2) će zajedno sa zaposlenicima partnerskih kompanija raditi na izgradnji objekata neopodnih za svakodnevni život ljudi koji žive u ovakvom neadekvatnim uslovima. 

Sa manje od tri mjeseca do kraja projekta,Transnacionalni sastanak završio je diskusiju o tome kako projekat održi živim nakon zvaničnog završetka. Prekrasni pejzaži Gijona poslužili su kao okvir za razgovor o samom projektu kao i za upoznavanje sašarolikom asturijskom kulturom.

… Još jedan sjajan trenutak implementacije za partnere SMELT projekta!