Tbilisi je 29. septembra 2022. ugostio Međunarodni skup IDEA čiji fokus je bio predstojeće Švedsko predsjedanje Evropskim vijećem i demokratsku agendu.

Ovaj događaj je bilo savršena prilika za razgovor sa predstavnicima na visokom nivou, među kojima su Nj.E. Petr Mikyska, izvanredni i opunomoćeni ambasador Češke Republike u Gruziji i Ulrik Tideström, izvanredni i opunomoćeni ambasador Švedske u Gruziji, o nekoliko urgentnih izazova za Uniju, kao i njene susjedne zemlje.

“Kako se demokratija može njegovati u istočnoevropskim zemljama” i “u kojoj mjeri Evropa može podržati ovaj proces” bila su jedan od postavljenih pitanja, štomje simboliziralo glavninu cijelog događaja. Dakle, cilj je upravo bio ispitati i porazgovarati sa stručnjacima i profesionalcima o trenutnoj situaciji u cijelom regionu Istočnog partnerstva, od sigurnosti i obrane, do proširenja.


IDEA International: razgovarati o scenariju u regionu Istočnog partnerstva i budućnosi demokratije 


Podrazumijeva se da je, s obzirom na rat koji je u toku u Ukrajini, velika pažnja posvećena mogućim scenarijima koji se mogu dogoditi, kako u pogledu vanjske demokratske politike EU, tako i u smislu promjene igre za cijelu regiju.

Kako je naglasio kolega iz ALDA-e i koordinator EaP, te coordinator za Rusiju i Centralnu Azija, Alexandru Coica, koji se pridružio IDEA sastanku na popodnevnom panelu: „ova invazija je proizvela promjenu, do spore političke integracije i demokratizacije, ka novom političkom načinu razmišljanja brzih radikalnih političkih odluka“”.

Dakle, nakon ruske invazije, različiti evropski akteri i institucije morali su preispitati i prilagoditi svoje mjere ne samo prema zemlji, već i prema srodnom području. ALDA, na primjer, naglašava svoje prisustvo u Ukrajini, postajući sve više strateški partner, osmišljavajući tako specifične projekte i inicijative za podršku ljudima i građanima.

ALDA će uvijek podržavati pozitivne i smislene rasprave, na svim institucionalnim nivoima, posebno kada je u pitanju povećanje demokratske stvarnosti i učešća građana

 

🇦🇲 Read the news in Armenian

🇬🇪 Read the news in Georgian

🇷🇴 Read the news in Romanian

🇺🇦 Read the news in Ukrainian