ALDA je učestvovala na Međunarodnom danu demokratije 15. septembra 2022. godine, čiji je domaćin bio Komitet regija u Briselu.

Dan se sastojao od različitih sesija sa širokim spektrom govornika na visokom nivou, međunarodnih zagovornika demokratije i aktivista s obje strane Atlantika i globalnog juga, koje su se bavile izazovima novog svjetskog poretka za demokratiju. Fokus su bili mehanizmi zaštite i podrške demokratiji širom svijeta.

Jutarnja sesija bavila se demokratijom u eri geopolitike, a domaćin je bila Međunarodna IDEA. Otvorena je ključnim govorom Rane Ayyub, indijske novinarke koja radi za Washington Post, te je ukazala na situaciju u Indiji, s posebnim osvrtom na kršenje ljudskih prava u najvećoj demokratiji na svijetu.

Diskusija je potom nastavljena razmjenama sa Jerzyjem Pomianowskim, izvršnim direktorom European Endowment for Democracy, i Christinom Kokkinakisom, zamjenicom globalnog generalnog direktora za vrijednosti i multilateralne odnose u European External Action Service (EEAS). (EEAS).

Drugi panel bio je fokusiran na EU predsjedavanja i EU Agendu vanjske demokratije, uz zanimljiv doprinos Cecilije Ruthström-Ruin, švedske ambasadorice za ljudska prava, demokratiju i vladavinu prava o tome kako demokratije ne ratuju jedna protiv druge, te o posvećenosti Švedske u odbrani .


Međunarodni dan demokratije 2022.: ALDA je prisutna u Komitetu regija kako bi podijelila iskustva sa drugim OCD-ovima i institucijama


Dan je završen panelom Evropskog partnerstva za demokratiju (EPD), mreže u okviru koje je aktivni član ALDA, o političkom učešću mladih ljudi, uz intervencije različitih govornika, među kojima Chiara Adamo, vd direktorice za ljudski razvoj, migracije, upravljanje i mir u Evropskoj komisiji.

Stoga je demokratska dimenzija u srži rada asocijacije, a događaji poput onoga održanog u Briselu su dobar primjer kako se angažirati s drugima i razmjenjivati ​​ideje o statusu demokratije širom svijeta, jer je 2021. Godina, bila godina daljnjeg nazadovanja demokratije u mnogim zemljama svijeta. Stoga se principi ALDA-e oslanjaju na uvjerenje da globalni demokratski svijet može počivati ​​samo na demokratskim lokalnim zajednicama, o čemu svjedoče i organizovani događaji i inicijative; među njima i Generalna skupština 2022.

Konačno, ALDA tim je aktivno učestvovato i imao priliku razmijeniti mišljenja o temi demokratije, njenim izazovima i kako uključiti ljude u političke procese. 

 

***

🇦🇲 Read the news in Armenian

🇬🇪 Read the news in Georgian

🇷🇴 Read the news in Romanian

🇺🇦 Read the news in Ukrainian