Ceremonija potpisivanja Magna Charta za Međunarodnu ligu demokratskih gradova dana

24. septembra 2022. godine, generalna sekretarka ALDA-e, Antonella Valmorbida, sudjelovala je na Globalnom forumu o modernoj direktnoj demokratiji, , u gradu Lucernu, u Švicarskoj. Kao najveći skup posvećen direktnoj demokratiji u svijetu, forum je ugostio učesnike iz akademskog, političkog i civilnog društva.

Općenito gledano, cilj inicijative je okupiti ljude s različitim iskustvima i pozadinom, kako bi se aktivistima i organizacijama pružila prilika da podijele svoje uvide i povežu se s drugima koji rade na istim pitanjima. Dakle, ovaj forum proizlazi iz činjenice da je demokratija danas izazovna na svim političkim nivoima, kako u svijetu, tako i u zemlji domaćinu ovogodišnjeg Globalnog foruma, u Švicarskoj.

Forum je koordinirao međunarodni konzorcij pod vodstvom Švicarske fondacije , za demokratiju, kojom predsjedava Adrian Schmid i Democracy International, gdje Caroline Vernaillen Globalna menadžerica za odnose s javnošću i izgradnju zajednice povezuje teme iz cijelog svijeta.

U tom kontekstu, generalna sekretarka ALDA-e je uzela riječ tokom završnog plenarnog panela o tome kako spasiti demokratiju, što je emitovano na SwissInfo Channel. Fokus ovog panela bio je na velikim izazovima i krizama s kojima se demokratija suočava u ovoj eri, kao što su autoritarnost, lažne vijesti, pandemije i rat; poseban je naglašena potreba za temeljitim uključivanjem, otpornošću i pravednom demokratijom.

Kao i svake godine forum, GFMDD 22 je završio sa finalnom deklaracijom koju su sačinili i usvojili učesnici, sumirajući sadržaj konferencije i definišući prijedloge za daljnju saradnju.


Gospođa Valmorbida je u ime ALDA-e potpisala Magna Charta Globalnog foruma o modernoj direktnoj demokratiji, sa mandatom Upravnog odbora


Prvi nacrt dokumenta razvijen je i usaglašen na Globalnom forumu o modernoj direktnoj demokratiji 2018. u Rimu, uz snažnu podršku gradskog parlamenta i predstavnika gradova širom svijeta. Od tada je predmet opsežne globalne rasprave. U svojoj trenutnoj verziji, Magna Charta identifikuje 20 različitih dimenzija demokratije na lokalnom nivou — tako da građani i gradske institucije mogu formulisati ideju o tome gdje su njihovi gradovi rangirani u smislu razvoja demokratije.

Posljednjeg dana foruma održana je ceremonija potpisivanja Magne Charte za međunarodnu ligu demokratskih gradova. Povelja obavezuje potpisnike da implementiraju politike o angažovanju građana na lokalnom nivou.

 

Osim ALDA-e Magna Chartu su potpisai i predstavnici iz 6 gradova, i to Valongo (PT), Nancy (F), Lausanne (CH), Leon (ES), Amsterdam (NL), Bukurešt (RO) kao i predstavnici mrežnih organizacija i projekata poput Ujedinjenih gradova i lokalnih samouprava (UCLG) i Evropske prijestolnice demokratije (ECoD), gdje je gospođa Valmorbida predsjednica stručnog žirija.

 

🇦🇲 Read the news in Armenian

🇬🇪 Read the news in Georgian

🇷🇴 Read the news in Romanian

🇺🇦 Read the news in Ukrainian