Generalna sekretarka ALDA-e, Antonella Valmorbida, boravila je u Briselu sa kolegama kako bi se sastala sa opštinom Etterbeek, kako bi ponovo pokrenula strateško partnerstvo koje je uspostavljeno 2017. godine i ima za cilj jačanje veza između asocijacija i opština, posebno u oblastima učešća građana.

Ovaj sastanak se dogodio u pravom trenutku jer je ALDA upravo primila vijest da smo osvojili Erasmus+ projekat u partnerstvu sa Etterbeekom, pod nazivom MEDIUM (Opštine eksperimentišu sa digitalnom inovacijom, usavršavanjem i metaverzumom).

Cilj je podržati digitalnu tranziciju javnog sektora kroz edukaciju o korištenju virtuelne stvarnosti i metaverzuma kako bi se poboljšala dostupnost javnih usluga.


ALDA podržava digitalnu tranziciju na lokalnom nivou, kroz smjernice EU 


Sastanku su prisustvovali David Dubois,, šef kabineta gradonačelnika Marie-Charlotte Heldenbergh, zadužena za učešće građana, i Jean-François Maljean, šef projekata.

Zajedno sa gospođom Valmorbida razgovarali su o mogućoj saradnji oko prioriteta ALDA 2023,, uključujući saradnju sa LDA-ovima u Ukrajini, koje su lokalno registrovana Udruženja, koje okupljaju lokalne vlasti i OCD-ove, radi promocije projekata održivog razvoja i dobrog upravljanja.

Na lokalnom nivou, oni su bili instrumentalni u rješavanju ratnih izazova i u saradnji između civilnog društva i opština, osiguravajući veću otpornost.

Istovremeno, podsjećajući na uspješan projekat APProach, gospođa Heldenbergh je istakla posvećenost Etterbeeka u pogledu učešća građana. Implementiran ruku pod ruku sa ALDA-om i partnerima iz konzorcijuma, APProach je povećao učešće stranaca u lokalnom životu, osiguravajući da svi građani imaju pravo glasa u lokalnom procesu donošenja odluka. Stoga, s obzirom na to da 49% stanovnika Etterbeeka nisu bili Belgijanci, ova inicijativa je bila ključna akcija za uključivanje mobilnih građana u EU.

Tim je takođe bio veoma sretan što je otkrio novu zgradu opštine, , za koju je Etterbeek dobio nagrade za arhitektonski uspjeh; to je prirodna zgrada, a dio je posvećen socijalnom stanovanju.

 

Konačno, da bismo pozitivno zaključili dnevni red sastanka, ostale tačke o kojima se razgovaralo na Generalnoj skupštini ALDA-e, koja će se održati u junu 2023. u Briselu, i moguće buduće aktivnosti na podizanju svijesti o izborima za EP. 

 

🇦🇲 Read the news in Armenian
🇬🇪 Read the news in Georgian
🇷🇴 Read the news in Romanian
🇺🇦 Read the news in Ukrainian