Učešće na panelu o “Rekonstrukciji Ukrajine”

Lokalizacija i decentralizovana saradnja predstavljaju ključnu prekretnicu i pozitivan pristup u okviru demokratskog procesa u zemljama Istočnog partnerstva (EaP). Ipak, imajući u vidu trenutnu invaziju na Ukrajinu; pritisak sa kojim se takođe suočava Moldavija vezano za snabdevanje energijom, ili rat sa kojim se Jermenija morala suočiti – ovdje pominjemo samo neke - kako bi bilo moguće prevazići ove izazove?

Započinjanje procesa rekonstrukcije, zasnovanog na otpornosti lokalnih vlasti, opština i građana, ne samo da je neophodan uslov, već je i put kojim treba ići u krizi. Stoga je za razumijevanje trenutne situacije u regionu Istočnog partnerstva ključno, kao prvo sagledavanje uloge svakog učesnika uključenog u proces rekonstrukcije, a kao drugo u proces demokratizacije.

Right the day after the 11th annual meeting of the CORLEAP, the “Union of Towns and Municipalities of the Czech Republic” organised an international conference aimed at building bridges and connecting municipalities from the EU with those in the Eastern Partnership countries.  As recalled by Petr Gandalovič, Director of Department of Development Aid, Ministry of Foreign Affairs in Czech Republic, and moderator of the II Panel on the “Reconstruction of Ukraine”, “the four levels of the reconstruction have been represented: the international one; the national one; the one of the local municipalities and that of citizens”.


Rekonstrukcija će se odvijati lokalno, zahtijevajući pristup koji uključuje više dionika i više nivoa


Iz opšte perspektive, teški rat i nehumani uslovi sa kojima se Ukrajina sada suočava, treba shvatiti u širem kontekstu: „ovo nije samo regionalni rat“ – objasnio je Jaroslav Kurfürst, zamjenik ministra spoljnih poslova za evropska pitanja. Dakle, ovo što se sada dešava ima efekat prelivanja, uključujući različite aktere, od Istočnog partnerstva, do Evropske unije i čitavog globalnog sistema.

Osim toga, kako podsjeća Georg Ziegler, DG NEAR Evropske komisije mora se uzeti u obzir status kandidata, kao i finansijska stabilnost: Ukrajini je potrebna podrška kako bi izbjegla inflaciju i svaku prijetnju koju predstavlja nestabilna finansijska situacija.

Ako i na međunarodnom i nacionalnom nivou vlasti i vlade čine korak naprijed, lokalni nivo mora biti jednako uzet u obzir. „Ukrajina je napravila svoj izbor“ – izjavio je Anatolij Fedoruk, gradonačelnik Buče, koji je zajedno sa Yanom Litvinovom, gradonačelnicom Starobilska u Luganskoj oblasti, predstavljao dvije opštine Ukrajine. Upravo iz volje ljudi i uloge koju oni igraju sa opštinama treba da počne proces obnove. „Vjerujem u naše zajedništvo, i ističem zajedništvo, pobjeda“, zaključio je g. Fedoruk, ističući blisku uključenost i podršku EU u ovoj situaciji.

Konačno, ovu viziju podijelila je i Antonela Valmorbida, generalna sekretarka ALDA-e, koja je podsjetila na Maidan, naglasila važnost građana kao „pokretača priče“. Štaviše, na osnovu uspješnih primjera agencija lokalne demokratije, počevši od onih osnovanih završetkom rata na Balkanu, gospođa Valmorbida se zalagala da se “„rekonstrukcija odvija na lokalnom nivou, zahtijevajući pristup sa više aktera i više nivoa; radeći zajedno za zajednički napor”.”. 

***
Panel je održan u Liberecu, Češka Republika 4. novembra 2022. Program Panela pogledajte ovdje 4 November 2022. See the full agenda here

 

🇦🇲 Read the news in Armenian

🇬🇪 Read the news in Georgian

🇷🇴 Read the news in Romanian

🇺🇦 Read the news in Ukrainian