Kalendar događaja

Kalendar događaja

prosinac

siječanj 2021

veljača
MO
TU
MI
TH
FR
SA
SU
28
29
30
31
1
2
3
Događaji za siječanj

1

Nema događaja
Događaji za siječanj

2

Nema događaja
Događaji za siječanj

3

Nema događaja
4
5
6
7
8
9
10
Događaji za siječanj

4

Nema događaja
Događaji za siječanj

5

Nema događaja
Događaji za siječanj

6

Nema događaja
Događaji za siječanj

7

Nema događaja
Događaji za siječanj

8

Nema događaja
Događaji za siječanj

9

Nema događaja
Događaji za siječanj

10

Nema događaja
11
12
13
14
15
16
17
Događaji za siječanj

11

Nema događaja
Događaji za siječanj

12

Nema događaja
Događaji za siječanj

13

Nema događaja
Događaji za siječanj

14

Nema događaja
Događaji za siječanj

15

Nema događaja
Događaji za siječanj

16

Nema događaja
Događaji za siječanj

17

Nema događaja
18
19
20
21
22
23
24
Događaji za siječanj

18

Nema događaja
Događaji za siječanj

19

Nema događaja
Događaji za siječanj

21

Nema događaja
Događaji za siječanj

22

Nema događaja
Događaji za siječanj

23

Nema događaja
Događaji za siječanj

24

Nema događaja
25
26
27
28
29
30
31
Događaji za siječanj

25

Nema događaja
Događaji za siječanj

26

Nema događaja
Događaji za siječanj

27

Događaji za siječanj

28

Nema događaja
Događaji za siječanj

29

Nema događaja
Događaji za siječanj

30

Nema događaja
Događaji za siječanj

31

Nema događaja
1
2
3
4
5
6
7
prosinac

siječanj 2021

veljača
MO
TU
MI
TH
FR
SA
SU
28
29
30
31
1
2
3
Događaji za siječanj

1

Nema događaja
Događaji za siječanj

2

Nema događaja
Događaji za siječanj

3

Nema događaja
4
5
6
7
8
9
10
Događaji za siječanj

4

Nema događaja
Događaji za siječanj

5

Nema događaja
Događaji za siječanj

6

Nema događaja
Događaji za siječanj

7

Nema događaja
Događaji za siječanj

8

Nema događaja
Događaji za siječanj

9

Nema događaja
Događaji za siječanj

10

Nema događaja
11
12
13
14
15
16
17
Događaji za siječanj

11

Nema događaja
Događaji za siječanj

12

Nema događaja
Događaji za siječanj

13

Nema događaja
Događaji za siječanj

14

Nema događaja
Događaji za siječanj

15

Nema događaja
Događaji za siječanj

16

Nema događaja
Događaji za siječanj

17

Nema događaja
18
19
20
21
22
23
24
Događaji za siječanj

18

Nema događaja
Događaji za siječanj

19

Nema događaja
Događaji za siječanj

21

Nema događaja
Događaji za siječanj

22

Nema događaja
Događaji za siječanj

23

Nema događaja
Događaji za siječanj

24

Nema događaja
25
26
27
28
29
30
31
Događaji za siječanj

25

Nema događaja
Događaji za siječanj

26

Nema događaja
Događaji za siječanj

27

Događaji za siječanj

28

Nema događaja
Događaji za siječanj

29

Nema događaja
Događaji za siječanj

30

Nema događaja
Događaji za siječanj

31

Nema događaja
1
2
3
4
5
6
7

Pozivi za dostavu prijedloga

Svakog mjeseca odabiremo najrelevantnije otvorene pozive dostupne na europskoj razini. Pronađite ispod ažurirani popis i kontaktirajte nas ispunjavanjem namjenski oblik ako ste zainteresirani za sudjelovanje!

Pozivi za dostavu prijedloga

Svakog mjeseca odabiremo najrelevantnije otvorene pozive dostupne na europskoj razini. Pronađite ispod ažurirani popis i kontaktirajte nas ispunjavanjem namjenski oblik ako ste zainteresirani za sudjelovanje!

Partnerstva na lokalnoj razini za unapređenje socijalne uključenosti u Albaniji / IPA 2019

Rok: Konceptna bilješka 22.1.2021 u 16:00 (datum i vrijeme u Bruxellesu)

Mjesto:Sve akcije moraju se odvijati u Albaniji.

Cilj: Cilj ovaj poziv treba doprinijeti jačanju općinskih kapaciteta za uspostavljanje i pružanje inkluzivnih usluga građanima u području socijalne skrbi, zapošljavanja i inkluzivnog obrazovanja. Prioriteti za ovaj poziv za dostavu prijedloga projekata strukturirani su u tri glavna „lota“ (tematska područja) sa specifičnim ciljevima koji se odnose na svaku seriju, kako slijedi:

Lot 1- Partnerstva na lokalnoj razini za integrirane usluge socijalne uključenosti

Lot 2- Ekonomsko i inkluzivno učenje za romsku i egipćansku zajednicu

Lot 3- Poticanje međuopćinske inovativne suradnje na razvoju politike i prakse

Ako ste zainteresirani, ljubazno ispunite polje e-obrazac da predate svoj poziv za dostavu prijedloga. Zbog velikog broja izraza interesa, obavještavamo vas da nećemo moći odgovoriti svim potencijalnim partnerima, iako ćemo proći kroz sve izraze interesa.

Prijavite se na poziv

Napominjemo da vas zbog velikog broja izraza interesa obavještavamo da nećemo moći odgovoriti svim potencijalnim partnerima, iako ćemo proći kroz sve izraze interesa.

Inovativni mediji za mir, socijalnu koheziju i pomirenje u Turskoj, Bliskom istoku i sjevernoj Africi

Rok: 29/01/2021 u 12:00 (datum i vrijeme u Bruxellesu)

Mjesto: Akcije se moraju odvijati u jednoj ili više sljedećih zemalja: Alžir, Irak, Jordan, Libanon, Libija, Maroko, Sirija, Tunis, Zapadna obala Turske i pojas Gaze, Jemen.

Cilj: Globalni cilj ovaj poziv za prijedloge je promicanje mira u digitalnom prostoru i jačanje otpornosti sukobljenih i krhkih društava na medijski štetan sadržaj u Alžiru, Iraku, Jordanu, Libanonu, Libiji, Maroku, Siriji, Tunisu, Turskoj, Zapadnoj obali i Pojasu Gaze i Jemenu .

Specifični ciljevi:

  • Koristiti potencijal ICT-a (digitalni mediji, digitalni programi, mobilni telefoni, podaci itd.) Za pozitivnu promjenu dinamike rješavanja sukoba / krize i podržati inicijative za izgradnju mira;
  • Podizanje svijesti o i borba protiv utjecaja dezinformacija / informacija i jačanje medijske pismenosti za ključne korisnike (mlade, influencere, novinare, građane itd.)

Ako ste zainteresirani, ljubazno ispunite polje e-obrazac da predate svoj poziv za dostavu prijedloga. Zbog velikog broja izraza interesa, obavještavamo vas da nećemo moći odgovoriti svim potencijalnim partnerima, iako ćemo proći kroz sve izraze interesa.

Prijavite se na poziv

Napominjemo da vas zbog velikog broja izraza interesa obavještavamo da nećemo moći odgovoriti svim potencijalnim partnerima, iako ćemo proći kroz sve izraze interesa.

Preuzimanje inovacija i digitalizacija u turističkom sektoru (COS-TOURINN-2020-3-04)

Rok: 11. veljače 2021. 17:00:00 po briselskom vremenu

Mjesto: Prihvatljive su samo prijave pravnih osoba koje su uredno osnovane u sljedećim zemljama: države članice EU-a; zemlje koje sudjeluju u programu COSME u skladu s člankom 6. Uredbe COSME.

Cilj: Cilj ovaj poziv je podržati digitalnu transformaciju turističkih poduzetnika, posebno malih i srednjih poduzeća i novoosnovanih poduzeća, te potaknuti inovacije duž turističkog lanca vrijednosti integracijom turističkih poduzeća i dionika u transnacionalne i međuregionalne inovacijske ekosustave, kao i teritorijalna partnerstva i suradnju. Akcijom će se pružiti podrška turističkim malim i srednjim poduzećima i novoosnovanim poduzećima, između ostalog, izgradnjom kapaciteta, obukom, podučavanjem, tehničkom pomoći, prototipiranjem, poslovnim usklađivanjem, financijskim savjetima, podizanjem svijesti.

 

Ako ste zainteresirani, ljubazno ispunite polje e-obrazac da predate svoj poziv za dostavu prijedloga. Zbog velikog broja izraza interesa, obavještavamo vas da nećemo moći odgovoriti svim potencijalnim partnerima, iako ćemo proći kroz sve izraze interesa.

Prijavite se na poziv

Napominjemo da vas zbog velikog broja izraza interesa obavještavamo da nećemo moći odgovoriti svim potencijalnim partnerima, iako ćemo proći kroz sve izraze interesa.

Podržavanje reformi u šumarstvu EuropeAid / 170416 / DD / ACT / MK

Rok: 05/02/2021 u 12:00 (datum i vrijeme u Bruxellesu)

Mjesto: Akcije se moraju odvijati u Republici Sjevernoj Makedoniji.

Cilj: Cilj ovaj poziv je olakšati provedbu strategija, politika i pravne stečevine EU vezanih za EU kako bi se potaknuo održivi razvoj šumarskog sektora u sjevernoj Makedoniji.

Specifični cilj: Pružiti pomoć MPŠVG-u za napredak u reformama u šumarskom sektoru, uključujući strateški, pravni, institucionalni i poduzetnički okvir, kao i razvoj informativnih i drugih alata za održivo gospodarenje šumama.

Ako ste zainteresirani, ljubazno ispunite polje e-obrazac da predate svoj poziv za dostavu prijedloga. Zbog velikog broja izraza interesa, obavještavamo vas da nećemo moći odgovoriti svim potencijalnim partnerima, iako ćemo proći kroz sve izraze interesa.

Prijavite se na poziv

Napominjemo da vas zbog velikog broja izraza interesa obavještavamo da nećemo moći odgovoriti svim potencijalnim partnerima, iako ćemo proći kroz sve izraze interesa.

Sredstva Otto per Mille della Chiesa Valdese pozivaju 2021

Rok: 25. siječnja 2021

Mjesto: Dva geografska područja: Italija i inozemstvo

CiljPoziv financirat će sredstvima Otto per Mille iz Evangeličke valdenske crkve (Unija Može se financirati sredstvima Otto per Mille iz Evangeličke valdenske crkve (Unija metodičkih i valdenskih crkava) socijalne i zdravstvene usluge, obrazovne, kulturne i integracijske intervencije, razvoj programe podrške i programe hitnog odgovora, okoliša i klime, pod uvjetom da donose korist zajednici i da su neprofitne. Intervencije se mogu provoditi u Italiji i u inozemstvu i moraju slijediti ciljeve utvrđene u donjoj kategoriji intervencija. Aktivnosti navedene na kraju svake kategorije intervencije trebaju se smatrati samo primjerima: one ne čine iscrpan popis.

Ako ste zainteresirani, ljubazno ispunite polje e-obrazac da predate svoj poziv za dostavu prijedloga. Zbog velikog broja izraza interesa, obavještavamo vas da nećemo moći odgovoriti svim potencijalnim partnerima, iako ćemo proći kroz sve izraze interesa.

Prijavite se na poziv

Napominjemo da vas zbog velikog broja izraza interesa obavještavamo da nećemo moći odgovoriti svim potencijalnim partnerima, iako ćemo proći kroz sve izraze interesa.