Sastanak s Kongresom lokalnih vlasti - Vijeće Europe u Peći, u kolovozu 2010.