Trebalo je da budu u Madridu, ali umesto toga, partneri projekta “EPIC” okupili su se onlajn, svaki uključen iz svoje zemlјe, radi koordinacionog sastanka projekta “EPIC”.

Virtuelni događaj se odvijao tokom tri dana, od ponedelјka 16. novembra do srede 18. novembra i imao je ambiciju da na osnovu prvih procena identifikuje klјučni prioritet projekta.

U ponedelјak je sastanak otvorila generalna sekretarka ALDA-e Antonela Valmorbida, koja je srdačno pozdravila partnere i zahvalila svima na učešću i snažnoj posvećenosti projektu. Posle toga, Antonela je ukazala na suštinski uticaj koji “EPIC” postiže kako bi pobolјšao uklјučivanje migranata kako ne bi ostali napušteni, posebno u ovom istorijskom trenutku. Za kraj, Antonela Valmorbida istakla je važnost takvog projekta poput EPIC-a u širem okviru misije ALDA-e, budući da je socijalna inkluzija i integracija migranata stub u nedavno odobrenom Strateškom okviru ALDA-e za 2020-2024.

Izvještaj Uznemirujuća integracija bit će osnova za izgradnju kapaciteta i pilot aktivnosti u sljedeće 2 godine

Povratak na projekat, ono što je snažno obeležilo sastanak bila je prezentacija istraživačkog izveštaja Uznemirujuća integracija, koju su sproveli Đovana Astolfo, Hariet Alsop, Jonah Rudlin i Hanadi Samhan, iz jedinice za razvojno planiranje Bartlet-a na Univerzitetu u Londonu. Izveštaj je razrađen polazeći od rezultata intervjua, upitnika i fokus grupa sa preko 700 građana (uklјučujući migrante i izbeglice), na osnovu postojeće literature, a uskoro će biti javno objavlјen putem veb stranice EPIC-a i društvenih mreža.

Istraživanje je usmereno na višestruke aspekate integracija i biće okvir za sprovođenje izgradnje kapaciteta i pilot aktivnosti “EPIC” projekta u naredne 2 godine.

Kada su identifikovani klјučni prioriteti integracije koji su proizašli iz istraživanja, organizovani su manji okrugli stolovi (onlajn) za analizu snage i izazova svakog od prioriteta.

Na sastanku su takođe predstavlјeni instrumenti za praćenje i evaluaciju koje će projekat primeniti kako bi se procenio napredak ka njegovim cilјevima.

Šta je ostalo posle tako dugog i sadržajem bogatog sastanka? Rezultati ovog događaja omogućiće stvaranje solidne osnove za podudaranje i razmenu dobrih praksi između osam gradova koji su uklјučeni u projekat, a to su Lisabon (Portugalija), Breša (Italija), Gdanjsk (Polјska), Janjina (Grčka), Oberhauzen (Nemačka), Sisak (Hrvatska), Novo Mesto (Slovenija) i Vejle (Danska).

Pratite projekat EPIC na Facebook-u i pratite nas jer će više informacija uskoro biti dostupno na veb stranici projekta www.epicamif.eu!

Trebalo je da budu u Madridu, ali umesto toga, partneri projekta “EPIC” okupili su se onlajn, svaki uključen iz svoje zemlјe, radi koordinacionog sastanka projekta “EPIC”.

Virtuelni događaj se odvijao tokom tri dana, od ponedelјka 16. novembra do srede 18. novembra i imao je ambiciju da na osnovu prvih procena identifikuje klјučni prioritet projekta.

U ponedelјak je sastanak otvorila generalna sekretarka ALDA-e Antonela Valmorbida, koja je srdačno pozdravila partnere i zahvalila svima na učešću i snažnoj posvećenosti projektu. Posle toga, Antonela je ukazala na suštinski uticaj koji “EPIC” postiže kako bi pobolјšao uklјučivanje migranata kako ne bi ostali napušteni, posebno u ovom istorijskom trenutku. Za kraj, Antonela Valmorbida istakla je važnost takvog projekta poput EPIC-a u širem okviru misije ALDA-e, budući da je socijalna inkluzija i integracija migranata stub u nedavno odobrenom Strateškom okviru ALDA-e za 2020-2024.

Izvještaj Uznemirujuća integracija bit će osnova za izgradnju kapaciteta i pilot aktivnosti u sljedeće 2 godine

Povratak na projekat, ono što je snažno obeležilo sastanak bila je prezentacija istraživačkog izveštaja Uznemirujuća integracija, koju su sproveli Đovana Astolfo, Hariet Alsop, Jonah Rudlin i Hanadi Samhan, iz jedinice za razvojno planiranje Bartlet-a na Univerzitetu u Londonu. Izveštaj je razrađen polazeći od rezultata intervjua, upitnika i fokus grupa sa preko 700 građana (uklјučujući migrante i izbeglice), na osnovu postojeće literature, a uskoro će biti javno objavlјen putem veb stranice EPIC-a i društvenih mreža.

Istraživanje je usmereno na višestruke aspekate integracija i biće okvir za sprovođenje izgradnje kapaciteta i pilot aktivnosti “EPIC” projekta u naredne 2 godine.

Kada su identifikovani klјučni prioriteti integracije koji su proizašli iz istraživanja, organizovani su manji okrugli stolovi (onlajn) za analizu snage i izazova svakog od prioriteta.

Na sastanku su takođe predstavlјeni instrumenti za praćenje i evaluaciju koje će projekat primeniti kako bi se procenio napredak ka njegovim cilјevima.

Šta je ostalo posle tako dugog i sadržajem bogatog sastanka? Rezultati ovog događaja omogućiće stvaranje solidne osnove za podudaranje i razmenu dobrih praksi između osam gradova koji su uklјučeni u projekat, a to su Lisabon (Portugalija), Breša (Italija), Gdanjsk (Polјska), Janjina (Grčka), Oberhauzen (Nemačka), Sisak (Hrvatska), Novo Mesto (Slovenija) i Vejle (Danska).

Pratite projekat EPIC na Facebook-u i pratite nas jer će više informacija uskoro biti dostupno na veb stranici projekta www.epicamif.eu!