NEWS

Home / News stories

FINAL CONFERENCE OF THE “PEOPLE ORGANISE PREVENTION OF WATER OVERFLOW (POPOWO) PROJECT HELD IN MOSTARAssociation for entrepreneurship and business LiNK from Mostar, Local democracy agency (LDA) Mostar and Centre for development of Herzegovina (CRH) from Trebinje organised a Final Conference of “People Organise Prevention of Water Overflow” Project in Hotel Ero in Mostar.
Municipalities of Trebinje, Ljubinje, Ravno and Čapljina as well as representatives of Elektroprivreda (Electricity company) Republike Srpske, Hydro Power plant Trebišnjica, Elektroprivreda HZ H-B, Agency for the Trebišnjica River waters’ basin, Agency for the Adriatic waters’ basin and representatives of non-governmental organisations and the entrepreneurs who were the beneficiaries of the Project, took wider involvement in the Project.

Speaking of the Project, Mr Andrija Šimunović, Mayor of Ravno Municipality, said that every initiative, including this present one, represents something that would encourage resolution of pressing problems on the territory of Popovo polje, that is to say, municipalities that gravitate towards it.
"The main problem in the entire system, in the sense of flooding of Popovo polje and its surfaces, is the lack of co-ordination between the competent institutions, in this case, lack of co-ordination between competent agencies, and with that, competent electricity companies. The highest responsibility for this issue rests with those that manage the water, and in this case, that is Elektroprivreda Republike Srpske via its Hydro Power plant. I believe that the solution to this problem is harmonisation of work of the whole system through competent agencies, and with that harmonisation of work of hydro- energy facilities, which are part of both electricity companies", said Mr Šimunović.
The Project is jointly implemented by the mentioned organisations, in the total value of € 114.200. The European Union secured 89,62% through the line for democratisation and human rights EIDHR, while the Norwegian Embassy in BiH provided the reminder of 10,38% of the total project value.U Mostaru održana završna konferencija „Organiziranje ljudi u prevenciji protiv poplava“
Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK iz Mostara, Agencija lokalne demokracije LDA Mostar i Centar za razvoj Hercegovine CRH iz Trebinja u hotelu Ero u Mostaru organizirali su završnu konferenciju projekta "Organiziranje ljudi u prevenciji protiv poplava“.
U projektu su šire sudjelovali općine Trebinje, Ljubinje, Ravno i Čapljina, te predstavnici Elektroprivrede Republike Srpske, Hidroelektrane Trebišnjica, Elektroprivrede HZ H-B, Agencije za vode sliva rijeke Trebišnjice, Agencije za vode Jadranskog sliva, kao i predstavnici nevladinih organizacija i sami poduzetnici koji su bili uključeni u program projekta.

Govoreći o projektu, načelnik općine Ravno Andrija Šimunović je kazao kako svaka inicijativa, pa i ova današnja je nešto što bi potaknulo rješavanje gorućih problema na području Popova polja, odnosno općina koje tu gravitiraju.
"Glavni problem u cijelom sustavu, u smislu plavljenja Popova polja i njegovih površina jeste nekoordinacija između nadležnih institucija, u ovom slučaju nesuradnja između nadležnih agencija, a time i nadležnih elektroprivreda. Po ovom pitanju, najveća je odgovornost na onome tko gospodari vodom, a to je u ovom slučaju Elektroprivreda Republike Srpske, odnosno Hidroelektrana.
Smatram da je tu rješenje problema na način usuglašavanja rada cijelog sustava preko nadležnih agencija, a time i usuglašavanje rada hidroenergetskih objekata koji su u sastavu i jedne i druge elektroprivrede", kazao je Šimunović.
Projekt zajednički implementiraju navedene organizacije, u ukupnoj vrijednosti od 114 200 eura. Europska unija osigurala je 89,62 posto kroz liniju za demokraciju i ljudska prava EIDHR, a Veleposlanstvo Norveške u BiH sredstva u iznosu od 10,38 posto od ukupne vrijednosti.mail

Subscribe Newsletter:

Subscribe to ALDA monthly newsletter, available in five languages - English, French, Italian, Serbian, and Russian

Office in Strasbourg

Council of Europe
1, avenue de l'Europe 
F-67075 Strasbourg - France

Phone: +33 3 90 21 45 93
Fax: +33 3 90 21 55 17
Email: aldastrasbourg@aldaintranet.org
General contact: alda@aldaintranet.org

Office in Brussels

Rue Belliard 20
Bruxelles 1040
Belgium
Public transportation: Metro, stop "Arts-Loi", lines 1, 2, 5, 6

Phone: +32 (0)2 430 24 08
Email: aldabrussels@aldaintranet.org

Office in Vicenza

Viale Milano 36
36100 Vicenza - Italy

Phone: +39 04 44 54 01 46
Fax: +39 04 44 23 10 43
Mail : aldavicenza@aldaintranet.org

 

 

Office in Skopje

Bld. Partizanski odredi 43B/1-5
1000 Skopje, Macedonia

Phone: +389 (0) 2 6091 060
Mail: aldaskopje@aldaintranet.org

Office in Subotica

Trg Cara Jovana Nenada 15
SRB-24000 Subotica - Serbia 

Phone: +381 24 554 587
Fax: +381 24 554 587