NEWS

Home / News stories

FRIULI VENEZIA GIULIA REGION AND LDA NIKSIC BETWEEN THE PROMOTERS OF A TRAINING COURSE FOR ACCOMPANYING OF ITALIAN TOURISTS IN MONTENEGROA specialist training course on hosting and support of Italian tourists in Montenegro, part of the "TUR MONT'' project, began at the Faculty of tourism of the University of Kotor, for twenty official tour guides.
Among the promoters of the course there are also the Friuli Venezia Giulia Region and the LDA of Niksic.
In the photo, Alessandro Perelli, ALDA Vice President, at the opening ceremony of the training course.

Teachers are Italian and Montenegrin professional in the field of tourism, and trainees at the end of the course will support an examination to obtain a Diploma accredited by the Ministry of Tourism of the Republic of Montenegro.
"Since 2010, we work with the Italian Community of Montenegro and we hope that this initiative is useful for everyone," said Franco Braida, president of Fogolar Furlan (Monfalcone, Italy), opening the course.
The Vice President of ALDA, Alessandro Perelli, after remembering the recent course of lace, announced that in the field of tourism, as well as training of tourist guides, the aim is the creation of "diffuse hotel", a project that involves the use of private homes to accommodate tourists. The Friuli Venezia Giulia Region has also funded with € 70,000 a project for the promotion via web of Kotor, its cultural and tourist offer. Finally, on December 20, will begin the building of an elevator in the ambulatory of Tivat.
Attended the opening of the course also Nenad Radunović, Municipality of Kotor, Mirza Krcic Tourist Organization of Kotor, and Marija Grego Radulović, Community of Italians in Montenegro.
The course is organized with the collaboration of Confcooperative of Gorizia and Fogolar Furlan of Monfalcone, with the support of the Ministry of Tourism and Sustainable Development of Montenegro, the Italian Embassy to Montenegro, the Community of Italians in Montenegro, the Municipality of Kotor , the Faculty of Tourism of Kotor and the Tourism Organization of Kotor.LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA E L’ADL DI NIKSIC TRA I PROMOTORI DI UN CORSO DI FORMAZIONE PER ACCOMPAGNATORI DI TURISTI ITALIANI IN MONTENEGRO

Un corso di formazione per specialisti nell’ospitalità e nel supporto di turisti italiani in Montenegro, parte del progetto “TURMONT”, è iniziato alla Facoltà di turismo dell’Università di Kotor, per venti guide turistiche ufficiali.
Tra i promotori del corso ci sono anche la Regione Friuli Venezia Giulia e l’ADL di Niksic.
Nella foto, Alessandro Perelli, Vice presidente di ALDA, alla cerimonia di apertura del corso.
I docenti sono professionisti italiani e montenegrini nel settore del turismo, e gli allievi alla fine del corso sosterranno un esame per ottenere il diploma riconosciuto dal Ministero del turismo della Repubblica del Montenegro.
"Dal 2010, lavoriamo con la comunità italiana del Montenegro e speriamo che questa iniziativa sia utile per tutti", ha detto Franco Braida, presidente del Fogolar Furlan (Monfalcone, Italia), aprendo il corso.
Il Vice Presidente di ALDA, Alessandro Perelli, dopo aver ricordato il recente corso sulla creazione di merletti, ha annunciato che nel campo del turismo, come nella formazione di guide turistiche, lo scopo è la creazione di "albergo diffuso", un progetto che prevede l'utilizzo di case private per accogliere i turisti. La Regione Friuli Venezia Giulia ha finanziato con 70.000 € un progetto per la promozione via web di Kotor, la sua offerta culturale e turistica. Infine, il 20 dicembre, inizierà la costruzione di un ascensore nell’ambulatorio di Tivat”.
Hanno partecipato l'apertura del corso anche Nenad Radunović, del Comune di Kotor, Mirza Krcic, dell’Organizzazione turistica di Kotor, e Marija Grego Radulovic, della Comunità degli Italiani in Montenegro.
Il corso è organizzato con la collaborazione di Confcooperative di Gorizia e Fogolar Furlan di Monfalcone, con il sostegno del Ministero del Turismo e dello sviluppo sostenibile del Montenegro, dell'Ambasciata Italiana in Montenegro, della Comunità degli italiani in Montenegro, del Comune, della Facoltà di Turismo dell’Università e dell'Organizzazione turistica di Kotor.LA RÉGION FRIULI VENEZIA GIULIA ET L’ADL NIKSIC PARMI LES PROMOTEURS D’UN COURS DE FORMATION POUR ACCOMPAGNER LES TOURISTES ITALIENS AU MONTÉNÉGRO

Un cours de formation specialisé sur l’hébergement  et le soutien des touristes Italiens au Monténégro, partie du projet « TUR MONT », a commencé près de la Faculté de Tourisme  de l’université de Koto, pour vingts guides touristiques.
Parmi les promoteurs du cours il y a également la Région Friuli Venezia-Giulia et l’ADL de Niksic. Dans la photo, Alessandro Perelli , Président adjoint d’ALDA, à la cérémonie d’ouverture du cours.
Les enseignants sont Italiens et Monténégrins, professionistes dans le secteur du tourisme, et les participants à la fin du cours auront un examen final pour obtenir le Diplôme, reconnu par le Ministère du Tourisme du Monténégro.
« Dès 2010, on travaille avec la communauté Italienne du Monténégro et nous souhaitons que l’initiative soit utile pour tous» affirme-t-il Franco Braida, président du Fogolar Furlan (Monfalcone, Italie), en ouvrant le cours.
Le président adjoint d’ALDA, Alessandro Perelli, après avoir rappellé le recent cours de Iace, a annoncé que dans le secteur du tourisme  et des guides touristiques, l’objectif est de créer un « Hôtel Diffusé », un projet qui implique l’utilisation de maisons privées pour recevoir les touristes. La Région FVG a également financé avec 70 000€ un projet pour la promotion par internet de Kotor.
Ensuite, le 20 Décembre , on commencera la construction d’un ascenseur dans l’ambulatoire de Tivat. À l’ouverture de ce cours, ont participé Nenad Radunović, Municipalité de Kotor, Mirza Krcic, Organisation Touristique de Kotor et Marija Grego Radulović, Communauté des Italien au Monténégro. Le cours est organisé avec la coopération de ConfCooperative Gorizia et Fogolar Furlan de Monfalcone, avec le soutien du Ministère du tourisme et du Développement durable du Monténégro, l’Ambassade d’Italie au Monténégro, la Communauté Italienne du Monténégro, la Municipalité de Kotor, la Faculté de Tourisme de Kotor et l’Organisation du Torisme de Kotor.KURS ZA LICENCIRANE TURISTIČKE VODIČE

Realizacija besplatnog specijalističkog kursa za organizaciju prihvata i vođenja italijanskih turista je u okviru projekta TUR MONT počela juče na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru. Predavači su eminentni stručnjaci iz oblasti turizma iz Italije i iz Crne Gore, a pravo učešća na kursu imaju turistički vodiči sa licencom. Prisutne je na početku pozdravila prof. dr Marija Radulović iz Zajednice Italijana Crne Gore, a polaznicima se obratio i opštinski sekretar Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti Nenad Radunović. „Veliko mi je zadovoljstvo što će se kurs realizovati u našem gradu jer smatram da je projekat od velike važnosti zbog čega smo rado prihvatili saradnju sa Zajednicom Italijana Crne Gore. Nakon završene obuke polaže se ispit i dobija diploma sa ovjerom Ministarstva održivog razvoja i turizma i Fakulteta za turizam“ – rekao je Radunović. Predsjednik Turističke organizacije Kotor Mirza Krcić kazao je da je saradnja sa Zajednicom Italijana Crne Gore izvanredna. „Pokrenuli smo nekoliko zajedničkih projekata i nadam se da ćemo i u narednom periodu raditi za dobrobit grada. Veoma nam je važna i podrška prof. dr. Milenka Pasinovića i mr Jovice Martinovića koji su i danas sa nama, a daju značajan doprinos u realizaciji projekata“ – rekao je Krcić.
On je naveo da je posljednjih nekoliko godina Kotor postao značajna izletnička destinacija. „Prema našim procjenama ove godine ćemo imati preko 300 hiljada posjeta pa se nameće potreba i da se kvalitet usluga u Kotoru poboljša, a ovo je dobra prilika da radimo upravo u tom smjeru“ – kazao je Krcić. Predstavnik regije Friuli Venecija Đulija Sandro Pereli ukazao je na projekte koji povezuju Italiju i Crnu Goru. „Naš program saradnje datira još od devedesetih godina prošlog vijeka. Među njima su: sporazum koji smo potpisali sa Agencijom za lokalnu demokratiju iz Nikšića, projekat valorizacije antičkih zanata u okviru kojeg smo realizovali i kurs čipke (nakon toga je nastala i nevladina organizacija Bajul), sa predstavnicima kotorske turističke organizacije započeli smo projekat obuke turističkih vodiča ali i projekat difuznih hotela ( korišćenje privatnih kuća koje tokom ljetnje sezone imaju ulogu hotela)...Danas smo sa njima potpisali i novi projekat koji finansira regija Friuli Venecija Đulija. Vrijednost projekta je oko 70 hiljada eura i odnosi se na internet prezentaciju Kotora putem koje će turisti biti obaviješteni o smještaju i naravno kulturnim znamenitostima i ponudi vešeg grada“ – rekao je Pereli. On je kazao da je u planu postavljanje kamena temeljca za izgradnju lifta u ambulanti u Tivtu. „Svečanost će biti upriličena 20.decembra, a ovaj posao finansijski ćemo iznijeti u saradnji sa opštinom Monfalkone. U planu je i realizacija projekta saradnje Instituta za mentalno zdravlje iz Trsta sa Psihijatrijskom bolnicom u Dobroti kojim će biti razmijenjena iskustva zaposlenih u ovim zdravstvenim ustanovama“ – rekao je Pereli. Predstavnik opštine Monfalkone Franko Braida zvanično je otvorio kurs. On je kazao da ga veoma raduje što vidi mnogo mladih ljudi koji će biti polaznici kursa. „Od kada smo 2010.godine potpisali ugovor o saradnji sa Zajednicom Italijana Crne Gore stalno smo u razmišljanjima šta novo možemo uraditi. Ideja o realizaciji ovog kursa se rodila sasvim spontano, a nadam se da će njena realizacija biti korisna svima vama te da ćemo vas ohrabriti jer velike ideje nekada upravo spontano i nastaju“ – kazao je Braida.
Organizatori kursa i saradnici na projektu TUR MONT su: Regija Friuli Venecija Đulija, Confcooperativa iz Goricije, Fogolar Furlan iz opštine Monfalkone uz podršku Ministarszva održivog razvoja i turizma Crne Gore, Ambasade Republike Italije, Zajednice Italijana Crne Gore, Opštine Kotor, Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, Agencije za lokalnu demokratiju Nikšić i kotorske Turističke organizacije.
 mail

Subscribe Newsletter:

Subscribe to ALDA monthly newsletter, available in five languages - English, French, Italian, Serbian, and Russian

Office in Strasbourg

Council of Europe
1, avenue de l'Europe 
F-67075 Strasbourg - France

Phone: +33 3 90 21 45 93
Fax: +33 3 90 21 55 17
Email: aldastrasbourg@aldaintranet.org
General contact: alda@aldaintranet.org

Office in Brussels

Rue Belliard 20
Bruxelles 1040
Belgium
Public transportation: Metro, stop "Arts-Loi", lines 1, 2, 5, 6

Phone: +32 (0)2 430 24 08
Email: aldabrussels@aldaintranet.org

Office in Vicenza

Viale Milano 36
36100 Vicenza - Italy

Phone: +39 04 44 54 01 46
Fax: +39 04 44 23 10 43
Mail : aldavicenza@aldaintranet.org

 

 

Office in Skopje

Bld. Partizanski odredi 43B/1-5
1000 Skopje, Macedonia

Phone: +389 (0) 2 6091 060
Mail: aldaskopje@aldaintranet.org

Office in Subotica

Trg Cara Jovana Nenada 15
SRB-24000 Subotica - Serbia 

Phone: +381 24 554 587
Fax: +381 24 554 587